Danskerne: Udlicitering virker

Slettet Bruger,

09/06/2007

Vælgerne bakker op om udlicitering som et middel til forbedringer i den offentlige sektor. I en ny undersøgelse, Catinét har foretaget for Cepos, er seks ud af ti danskere enige/delvist enige i at konkurrence på levering af velfærdsydelser giver en højere kvalitet, skriver Jyllands-Posten i dag.

"Det viser, at befolkningen vil have service og er mindre optaget af, hvem der leverer den. Det vigtige er, at pris og kvalitet bliver afprøvet, og her er et frit marked den bedste og mest sikre måde," siger Cepos´ forskningschef, Geert Laier Christensen, i en kommentar til resultatet.

Langt de fleste partiers vælgere er enige i synspunktet. Hos Venstre bakker 63% op om udlicitering, men også blandt socialdemokraterne og de radikale er der et, omend lille, flertal der mener, at udlicitering er lig bedre offentlig service.

Kun hos SF´s og Enhedslistens vælgere er udlicitering uacceptabelt. Og liste Øs kommunalpolitiske ordfører Line Barfoed har da heller ikke fraveget sin holdning om, at udlicitering blot er synonym for nedskæringer:

"Det viser erfaringerne fra England og New Zealand, men også herhjemme. Hvis man mener at udlicitering vil gøre noget billigere, betyder det enten, at man beskylde de offentligt ansatte for at være dovne - og det mener vi ikke - eller at man forringer løn- og arbejdsforholdene," udtaler Line Barfoed blandt andet.

De dårligere vilkår medarbejderne blive budt vil uundgåeligt forplante sig i den sevice, de skal give videre til borgere, mener hun videre. En holdning, der ikke just deles af Cepos:

"Det er et klassisk socialistisk argument, at der kun findes en grad af effektivisering. Men erfaringerne viser, at når man sammenligner kommunal og privar rengøring, så er den private mere effektiv, bl.a. fordi private har langt flere stordriftfordele. Man kan ikke afvise, at der er private som forringer løn- og arbejdsvilkår, men pointen er, at med et marked er der konkurrence om arbejdskraften, og der kan blive det om klienterne, som dermed får en mere central rolle i forhold til at bestemme, hvilken ydelse de ønsker," fastslår Geert Laier Christensen.

25 % af kommunernes driftsopgaver skal ifølge en aftale mellem regeringen og KL være udsat for privat konkurrence inden 2010.

Kilde: