Danske veje er fyldt med huller

Danske bilister betaler verdens højeste registreringsafgifter ved bilkøb, men de veje, som det offentlige burde bruge pengene på at vedligeholde, e...

Slettet Bruger,

07/05/2008

Danske bilister betaler verdens højeste registreringsafgifter ved bilkøb, men de veje, som det offentlige burde bruge pengene på at vedligeholde, er fyldt med huller.

Vedligeholdelsesefterslæbet på stats- og kommunevejene nærmer sig nu ti milliarder kroner, skønner Grontmij/Carl Bro. Men intet tyder på, at der er forbedringer på vej, skriver Berlingske Tidende.

Vedligeholdelsesefterslæbet for statsvejene er på 1,7 milliarder kroner, mens kommunerne skal bruge omkring 7 milliarder kroner, hvis vejnettet skal op i den samfundsøkonomisk mest ideelle tilstand.

Formanden for Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg, Bjørn Dahl siger imidlertid, at vejvedligeholdelse ikke står øverst på listen over nye kommunale tiltag.

"Kommunernes anlægsbudgetter er under pres på grund af stigende befolkningstal, der gør det nødvendigt at bygge flere daginstitutioner, plejeboliger og folkeskoler," siger han til Berlingske Tidende.

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, efterlyser til gengæld en genopretningsplan, som kan bringe balance i vedligeholdelsen fra 2009 og frem.

"Vi erkender, at der er et efterslæb i vejvedligeholdet, og vi ønsker ikke en situation, som den vi så med nedslidningen af banenettet," siger han.

Transportminister Carina Christensen har over for Folketingets trafikudvalg afvist, at regeringen nedprioriterer vedligeholdelsen af statsvejnettet. Ganske vist er det ikke lykkedes at reducere efterslæbet under den borgerlige regering, men ifølge ministeren skyldes det, at udgifter til asfalt og beton er eksploderet. Også den tunge trafik er vokset mere end forudset.

[email protected]

Kilde: