Danske forældre er blevet mindre ambitiøse på børnenes vegne

Jo yngre man er, jo færre ambitioner har forældrene haft på ens vegne

Slettet Bruger,

08/09/2008

Jo yngre man er, jo færre ambitioner har forældrene haft på ens vegne. Sådan er mønsteret i Danmark, når man spørger folk selv, viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

Af de 18-29-årige svarer kun 34 procent ja til dette udsagn: "Mine forældre har ønsket, at jeg skulle have en højere uddannelse og/eller et job med en højere social prestige, end de selv fik." Blandt de 60-70-årige er det derimod 46 procent, der svarer ja.

Tallene afspejler en norm, som har vundet indpas blandt danskerne i 70'erne og 80'erne, mener sociolog Henrik Dahl.

"Det er blevet en meget udbredt norm i det danske samfund, at man ikke må pace sine børn. Det anses nærmest for skadeligt at have forventninger til sine børns valg af uddannelse og job. Og det regnes næsten for skadeligt for den personlige udvikling at færdiggøre sin uddannelse, før man er 30 år. I alle andre lande regnes det for en god ting at tage eksamen hurtigt," siger han til Ugebrevet A4.

[email protected]

Kilde: