Dansk marginalskat den tredjehøjeste i OECD

Slettet Bruger,

30/05/2007

Danmark har den tredjehøjeste marginalskat for højtlønnede i OECD. Det viser et notat, som den borgerlige tænketank Cepos offentliggør i dag. Det høje skattetryk er problematisk, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos:

"For det første indebærer den høje marginalskat, at arbejdsudbuddet reduceres. Det ses bl.a. ved, at den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget i Danmark er den 7. laveste i OECD. For det andet modarbejder den høje marginalskat sammen med et højt skattetryk målsætningen om at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. For det tredje reduceres gevinsten ved at uddanne og dygtiggøre sig, da det lønhop, der typisk følger af uddannelse, beskattes meget hårdt."

Selvom regeringen siger, at der ikke er råderum til skattelettelser, har den ikke desto mindre bebudet at bruge 27 milliarder kroner på ekstra offentligt forbrug over de næste syv år. Disse penge kunne i stedet være brugt på at nedsætte marginalskatten, siger Mads Lundby Hansen.

"Såfremt råderummet i stedet var prioriteret til at nedbringe den øverste marginalskat, kunne alle beskæftigede få en marginalskat på 43 pct. Dvs. på niveau med USA og Schweiz og lavere end i UK. I lyset af udfordringerne for dansk økonomi, bør regeringen aflyse væksten i det offentlige forbrug og
anvende råderummet på at lette marginalskatten."

Flere økonomer vurderer, at penge brugt på offentligt forbrug bidrager mere til overophedning, end hvis de samme penge var blevet brugt på skattelettelser.

mkr

Kilde: