Dansk kraftværk vil lagre CO2 i jorden

Nordjyllandsværket ved Vester Hassing nord for Aalborg har planer om at udvide med et anlæg, der renser røgen for dets indhold af drivhusgassen C...

Slettet Bruger,

05/02/2008

Nordjyllandsværket ved Vester Hassing nord for Aalborg har planer om at udvide med et anlæg, der renser røgen for dets indhold af drivhusgassen CO2 og lagrer det i undergrunden. I så fald vil kraftværket blive den første af sin art i verden, skriver Nordjyske Stiftstidende.

CO2-gassen vil via en rørledning blive sendt til
Vedsted vest for Aabybro, hvor den vil blive pumpet ned i undergrunden. Her findes der i et par kilometers dybbde et porøst lag af sandsten, der vil holde drivhusgassen indespærret under jorden. Anlægget anslås at kunne fjerne 90-95 procent af røgens indhold af CO2, hvilket på årsbasis svarer til 1,6-1,7 mio. ton.

Kraftværkschef Henrik Bøgh Nielsen anslår, at udgifterne til lagrings-anlægget vil løbe op i henved to milliarder kr. Derudover bliver der tale om betydelige ekstra driftsomkostninger, idet røgrensningen vil koste omkring en fjerdedel af værkets indtægter ved elproduktion. Han indrømmer, at det ville være billigere at fyre med bioaffald.

Dyr teknologi
"Man skal imidlertid ikke lægge en isoleret økonomisk betragtning på projektet, men se det som udtryk for, at Vattenfall ønsker at udvikle ny miljøvenlig kraftværksteknologi. Vi må se i øjnene, at der ikke er nok biomasse til at erstatte de fossile brændsler, som dækker 80 procent af verdens energiforbrug i dag," siger Henrik Bøgh Nielsen ifølge Nordjyske Stiftstidende og fortsætter:

"Indtil vi om 25 eller 200 år har teknologi, som gør os i stand til helt at undvære fossile brændsler, må vi gøre kulkraften så miljøvenlig som mulig. I den proces skal Nordjyllandsværket tjene som demonstrationsanlæg."

I Norge har man også haft planer om at lagre CO2 i undergrunden, men disse planer blev skrottet tidligere i år. Det var for dyrt, vurderede man.

[email protected]

Kilde: