Danmark verdensmester i offentlige budgetoverskridelser

Slettet Bruger,

06/05/2007

Danmark er i international sammenhæng blandt de bedste til budgetoverskridelser ved offentlige anlægsarbejder. Københavns Metro havde en budgetoverskridelse på 151 %. Det internationale gennemsnit for den slags byggerier er på 45 %. Byggeriet af Storebæltsforbindelsen overskred budgettet med 120% - det internationale gennemsnit for broer og tunneller er på 34%.

Ifølge en ny doktorafhandling af Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet skyldes fejltagelserne mere eller mindre bevidst underbudgettering og en urealistisk overdrivelse af de forventede indtægter fra projektmagernes side. Det fører til uhensigtsmæssig allokering af ressourcerne og kæmpemæssige tab for samfundet, konstaterer forskeren.

"Der er tale om en form for omvendt darwinisme, der gør, at man gennemfører de dårligste projekter, fordi de ser bedst ud på papiret. Man underbudgetterer - nogle gange bevidst, andre gange ubevidst - mens man overvurderer eventuelle indtægter. Konsekvensen er store milliardtab," siger Flyvbjerg til Jyllands-Posten.

Underbudgetteringerne gør projekterne lettere at få vedtaget politisk, men ofte på falske præmisser. Doktorafhandlingen afviser den udbredte fordom om, at politikernes storslåede anlægsprojekter gør samfundet rigere.

"Politikere argumenterer for, at vi skal bygge de store projekter, fordi de skaber vækst og velstand. Forskningen viser det stik modsatte. Man er nødt til at være rig, før man har råd til at tabe så store pengesummer, som ofte sættes til på megaprojekter," udtaler Bent Flyvbjerg til Jyllands-Posten.

Ifølge Flybjerg er det muligt at budgettere mere nøjagtigt. Han anbefaler, at man kigger på, hvad lignende projekter endte med rent faktisk at koste andre steder.

Bent Flyvbjergs forskning er allerede implementeret i det britiske finansministerium, og er også på vej ind i det danske.

Kilde: