Danmark på vej mod røven af 4. division!

Af Anders Samuelsen

Slettet Bruger,

06/06/2008

Af Anders Samuelsen

... og imens er der INGEN, der taler politik! Fordi vi tror, at alt er godt. Men sandheden er, at Europa ligger brutalt dårligt i forhold til globaliseringen - og Danmark ligger endda i yderkanten!

Hver dag hører vi, at arbejdsløshedstallene slår ny positiv bundrekord. Aldrig har så få manglet et arbejde! Det kunne jo få en til at tro, at antallet af folk på overførselsindkomst er styrtdykket siden VKO-regeringen tog over i 2001.

Sådan er det bare slet ikke - desværre: Regeringens egne tal viser, at kun 32.000 færre er på overførsler i dag i fohold til i 2001. Årsagen er enkel: I tusinder har bare flyttet sig over på andre ordninger. Her er tallene, først de positive:

A-dagpenge og kontanthjælp: -73.000
Arbejdsmarkedsorlov og overgangsydelse: -42.000

Og så de negative:

Førtidspension og ledighedsydelse: +17.000
Efterløn: +35.000
Sygedagpenge og barselsdagpenge: +38.000

Netto altså kun 32.000 færre på overførselsindkomst. Eller sagt på en anden måde: Efter 7 års brølende højkonjunktur er der i dag 710.000, der lever af offentlig forsørgelse mod 742.000 i 2001.

Det er faktisk rystende!

Er det et problem? Ja, mon ikke! Læg hertil bare et par ekstra eksempler på udfordringer: Ca. 20% forlader folkeskolen uden kompetencer til at tage en videre uddannelse. For ikke-vestlige indvandrere er det over 50%!!!

Specialundervisning udgør i dag formentlig ca. 25% af folkeskolens budget, ca. 15 mia. kr. (men næsten ingen analyser af om det virker).

Derfor kan man råbe, pive og skrive, men Ny Alliance bliver ved med at sige det, de andre ikke tør, men som er nødvendigt at sige:
  1. Skat på lønindkomst skal ned - specielt topskatten! Danmarks lønkonkurrenceevne er faldet med 30% siden 2001 - mon ikke p.g.a. det faktum at mange skal gange med 3, hver gang de vil have 1.000 kroner mere til sig selv? Ingen lande overgår os i gør-det-selv-arbejde. Hvorfor mon?
  2. Dagpengeperioden fra 4 til 2,5 år - skal gennemføres inden konjunkturerne vender!
  3. Reformer efterløn og folkepension - kan reformer vente til 2019 og 2024?
  4. Reformer folkeskolen og etabler en universitetsuddanelse for lærere så vi ikke bliver ved med at producere tabere!
En ting har jeg for længe gjort op med mig selv: Hellere dø i politik fordi man siger det nødvendige end fedtspille og undlade at påpege de udfordringer, vi står over for, fordi man er bange for ikke at blive genvalgt.

Tilbage til det med 4. division. Essensen af det er, at vi står overfor en "finansieringsklemme" på ca. 14 mia. kr. årligt. Løser vi ikke den opgave styrtdykker velfærden. Mulige - teoretiske - løsninger på udfordringen er:
  1. Højere skat (14 mia. kr. = fx 4.000 kr. mere i skat per dansker mellem 18-64 år om året). Er det socialt forsvarligt? Nej!
  2. Besparelser (14 mia. kr. = politi, retsvæsen mv.). Kig på Folketinget. Er det realistisk? Nej!
  3. Mere arbejde for ialt 14 mia. kr. = (a) 1 år mere på arbejdsmarkedet for alle danskere, (b) knap 1 times arbejde mere om ugen, eller (c) mindst 50.000 personer som flyttes fra fuld forsørgelse til beskæftigede skatteborgere (og husk at på 7 år har VKO i en brølende højkonjunktur kun flyttet 32.000)
Så opgaven består ikke i at skrive om, hvad man ikke vil! Den består i at komme med bud!

Anders Samuelsen er politisk ordfører for Ny Alliance

Kilde: