Danmark har haft OECDs 5. laveste økonomiske vækst fra 1996-2006

Ud af 30 OECD-lande har Danmark haft den 5

Slettet Bruger,

09/05/2008

Ud af 30 OECD-lande har Danmark haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Det fremgår af et notat fra CEPOS.

"Årsagen til den relativt lave vækst er i høj grad, at danske beskæftigede har haft den 3. laveste produktivitetsvækst i perioden. Da der på sigt er sammenhæng mellem udvikling i produktivitet og realløn, bør politikerne gennemføre reformer, der løfter produktiviteten. Det kan bl.a. ske ved deregulering af økonomien, privatisering af offentlige virksomheder samt ved at løfte uddannelsesniveauet. Og herudover vil marginalskattelettelser kunne øge produktiviteten, fordi en lettelse i marginalskatten gør det mere attraktivt at arbejde mere effektivt til en højere løn," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS.

Danmark ligger i perioden i midterfeltet med hensyn til væksten i det samlede antal arbejdstimer. Det dækker over, at væksten i beskæftigelsen har været beskeden i perioden, mens arbejdstiden pr. beskæftiget er steget mere i Danmark end i noget andet OECD-land. Det skal bl.a. ses på baggrund af en lettelse i marginalskatten på arbejde siden midten af 1990'erne, mener CEPOS.

"Det er bemærkelsesværdigt, at vi er det land, der har oplevet den største stigning i arbejdstiden pr. beskæftiget. Det kan bl.a. skyldes de marginalskattelettelser, der blev gennemført fra 1994 og frem. Disse marginalskattelettelser har gjort det mere attraktivt at arbejde ekstra," siger Mads Lundby Hansen.

I perioden fra 2008 til 2012 vil Danmark have den laveste økonomiske vækst af alle OECD-lande, forudser OECD.

[email protected]

Kilde: