DI: Finanslov holder ikke

Danmarks største vækstbarriere er fortsat mangel på arbejdskraft - det ændrer Finansloven for 2008 ikke på

Slettet Bruger,

06/03/2008

Danmarks største vækstbarriere er fortsat mangel på arbejdskraft - det ændrer Finansloven for 2008 ikke på. Nye redskaber til at styre de offentlige finanser fremover er dog et klart plus. Det vurderer Hans Skov Christensen, adm. direktør i Dansk Industri.

"Finansloven er lempelig og går dermed uden tvivl til kanten af det økonomisk ansvarlige. Men det er lidt omsonst at vurdere finansloven på decimalen, så længe den største barriere for dansk økonomi fortsat er manglen på arbejdskraft," siger Hans Skov Christensen.

DI-chefen hæfter sig især ved den jobplan, der også blev en del af årets finanslovforlig, fordi tilstrækkelig arbejdskraft er hele forudsætningen for de finanser, der nu er indgået forlig om. Jobplanen vil kun dække et års demografisk afgang fra arbejdsstyrken, vurderer DI.

"Når antallet af ubesatte stillinger er 66.000, og jobplanen vurderes at kunne skaffe de 7.000, så siger det sig selv, at forliget kun er første skridt for en stabil økonomisk vækst og en bæredygtig udvikling i de offentlige finanser," siger Hans Skov Christensen, der nu sætter sin lid til arbejdsmarkeds- og skattekommissionens arbejde.

DI står uforstående over for, at forligspartierne vil øge udgifterne til virksomhederne i form af større finansiering af sygefravær og ledighed.

"Det er helt uforståeligt, at regeringen vil lægge yderligere afgift på fleksibilitet og rummelighed. I den nuværende situation tager virksomhederne nye medarbejdere ind, der er knap så stabile som de øvrige ansatte. Og det bliver de nu straffet for," siger Hans Skov Christensen.

DI er derimod tilfreds med, at det overordnet er lykkedes at prioritere de privatrettede uddannelser, selv om der dog kun delvist rettes op på de besparelser, der var lagt op til.

[email protected]

Kilde: