DF vil kontrollere dansk i hjemmet

Slettet Bruger,

12/08/2007

Kommunerne skal gives beføjelser til at opsøge indvandrer-forældre i deres hjem og sikre sig, at de taler dansk med børnene. Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti, der også vil have lærere til under skole-/hjemsamtaler at opfordre indvandrerforældre til at tale dansk med deres skolebørn.

"Ingen har lyst til at stikke hånden ind og diktere, hvad der skal ske i privatsfæren, men det er afgørende, at indvandrerforældre forstår, at dansk er forudsætningen for integration. Hvis der tales arabisk i hjemmet, får børn et dårligere udgangspunkt for at klare sig i skolen, få en uddannelse og et arbejde," siger uddannelsesordfører Martin Henriksen (DF) til Jyllands-Posten.

Martin Henriksen er bekymret for, at udenlandske børn vil klare sig væsentligt dårligere i skolen end deres danske skolekammerater. 53 pct. af ikke-vestlige elever forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, og halvdelen af alle indvandrerbørn gennemfører ikke en uddannelse ud over grundskoleniveau, viser PISA Etnisk rapporten fra 2005.

"Det er for meget"
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) er enig i, at det vil gavne indvandrerbørns færdigheder, hvis der tales dansk i hjemmet, men han tager afstand fra Dansk Folkepartis forslag, der griber ind i privatsfæren og den personlige frihed. Og den holdning deler flere eksperter.

"Det er for meget. Ingen myndigheder eller andre skal blande sig i, hvilke sprog der tales i folks private hjem," siger professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Også landsformand for Skole og Samfund, Thomas Damkjær, advarer:

"Det vil overtræde de demokratiske frihedsrettigheder, hvis vi skal gå ind og bestemme, hvilke sprog der tales i hjemmet."

[email protected]

Kilde: