DF undsiges af videnscenter: Intet belæg for alternativ behandling

Slettet Bruger,

01/10/2007

"Jeg synes, du skal ringe til Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling."

Sådan lyder svaret fra DF-sundhedsordfører, Birthe Skaarup, når hun bliver spurgt, om der er videnskabelig baggrund for Dansk Folkepartis forslag om at oprette hele afsnit med alternativ behandling på de offentlige sygehuse.

Beskeden fra centeret (VIFAB), der blev oprettet på foranledning af netop Birthe Skaarup og siden 2001 har understøttet forsøg med alternativ behandling, understøtter imidlertid ikke Dansk Folkepartis synspunkt.

Findes der forskning, som kan retfærdiggøre, at man opretter hele afsnit med alternativ behandling på hospitalerne?
"Nej, nej, det gør der bestemt ikke," svarer overlæge Jens Christian Djurhuus, der er formand for VIFAB's bestyrelse.

Har I indtil videre støttet forskning, som kan retfærdiggøre, at der bruges homoøpati, zoneterapi eller akupunktur på de offentlige hospitaler?
"Nej," svarer Jens Christian Djurhuus og fortsætter: "Vi støtter for øjeblikket forsøgsprojekter om akupunktur indenfor visse områder, eksempelvis smertelindring ved fødsel og til modvirkning af kvalme ved kemoterapi, men de er ikke færdiggjort endnu. Men der er i den internationale litteratur en del positive udfald indenfor akupunkturområdet, som gør, at man kan sige, at det virker."

Virker i forhold til helbredelse?
"Ikke helbredelse, nej, men i forhold til symptomer som smerter og kvalme."

Forsøg i Århus kan ikke bruges
Heller ikke et igangværende forsøg under overlæge Ronald Dahl på Århus Kommunehospital, som Birthe Skaarup henviser til, kan ifølge Jens Christian Djurhuus bruges til at begrunde den alternative behandlings indtog på sygehusene.

"Det forsøg er jo langt fra færdigt," siger han.

Så det kan man ikke bruge til noget?
"Jo, på lang sigt kan man måske bruge det til noget - det ved vi ikke endnu - men det der må kendetegne den etablerede sundhedssektor er jo, at den så vidt muligt skal give den behandling, som man ved har en effekt."

Om homøopati, som Dansk Folkeparti vil indføre på hospitalerne, er der allerede lavet lavet mange undersøgelser, og de peger ifølge Jens Christian Djurhuus i samme retning:

"Alle de undersøgelser, jeg kender til, har indtil nu vist, at homøopati ikke virker."

[email protected]

Kilde: