DF foreslår byrdestop for erhvervslivet

Regeringen fik sidste år vedtaget 1

Slettet Bruger,

25/08/2008

Regeringen fik sidste år vedtaget 1.854 nye love og bekendtgørelser, næsten dobbelt så mange som det typiske årsresultat for Nyrup-regeringen i 90'erne, og det er ikke noget at glæde sig over, mener Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Colette Brix. Hun vil nu fremsætte forslag om et byrdestop for erhvervslivet.

"Erhvervslivet - og særligt de mindre erhvervsdrivende - er særligt hårdt ramt af lovmøllen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har opgjort de administrative byrder for virksomhederne til omkring 28 mia. kroner om året. Samtidig går det forholdsvist langsomt med at nå målsætningen om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 25 procent inden 2010. Derfor må der ske noget nu," siger Colette Brix.

Colette Brix vil derfor allerede i den kommende folketingssamling fremsætte forslag om et egentligt byrdestop for erhvervslivet.

"Det må være sådan, at hvis politikerne beslutter at påføre erhvervslivet en ny byrde, så må der samtidig fjernes en, så den administrativ belastning som minimum forbliver uændret - og gerne reduceres," siger Colette Brix, der håber, at regeringen vil tage godt imod forslaget:

"Der har været megen snak men meget lidt handling fra regeringens side. Viljen er til stede, men evnen synes ikke at være der, og virksomhederne har oplevet en stigende administrativ belastning. Derfor forventer jeg, at man vil tage godt imod forslaget om et byrdestop, der vil forpligte regeringen på dens egne løfter."

[email protected]

Kilde: