DF: EU-traktat kræver folkeafstemning

Slettet Bruger,

04/12/2007

I dag offentliggør Justitsministeriet deres juridiske vurdering af den nye EU-traktat, og beskeden vil efter alt at dømme lyde, at traktaten ikke medfører nogen suverænitetsafgivelse, og at en folkeafstemning derfor ikke er påkrævet. Men den afgørelse er "helt tåbelig", siger Dansk Folkepartis Europa-ordfører, Morten Messerschmidt, til DR Nyheder.

"Justitsministeriets jurister anlægger den snævrest mulige fortolkning af, hvad der er suverænitetsafgivelse. Men der kan ikke tænkes noget mere suverænitetsafgivende end en situation, hvor Danmark mister sin ret til at nedlægge veto," siger han til DR Nyheder.

Tre punkter i spil
Morten Messerschmidt påpeger tre områder, hvor den nye traktat vil overføre suverænitet til EU:

- EU går fra enstemmighed til flertalsafgørelser på 60 sagsområder.

- Med Charteret om Grundlæggende Rettigheder får EU-domstolen i Luxembourg nye, vidtrækkende beføjelser.

- EU får status som "juridisk person", der selv kan indgå internationale aftaler og forpligte medlemslandene.

Sorte udsigter for afstemning
Heller ikke Enhedslisten har meget til overs for den forventede afgørelse fra Justitsministeriet.

"Det er muligt, argumentationen holder i byretten, men overfor befolkningen holder den ikke. Befolkningen har krav på en folkeafstemning," siger Per Clausen, der er Enhedslistens nye EU-ordfører.

Hvis Justitsministeriet vurderer, at der med traktaten ikke er tale om en suverænitetsafgivelse, skal der et folketingsflertal til for at sikre danskerne en folkeafstemning. Men det krav ventes kun at få opbakning fra Dansk Folkeparti, Ny Alliance, SF og Enhedslisten, der ikke har de fornødne mandater.

[email protected]

Kilde: