DF: EU-landbrugsstøtte har mistet sin berettigelse

EU's landbrugsstøtte blev oprindelig oprettet, fordi der i 1950'erne var mangel på fødevarer i Europa, men er nu forældet

Slettet Bruger,

11/01/2008

EU's landbrugsstøtte blev oprindelig oprettet, fordi der i 1950'erne var mangel på fødevarer i Europa, men er nu forældet. Det mener Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Mogens Camre.

"I dag har støtten mistet sin berettigelse, og er ikke mere knyttet til ønsket om at øge produktionen. Den er blevet til en skatteyderbetalt støtte til folk, der ejer jord, som kan dyrkes, og det er uden enhver mening," siger Mogens Camre.

Camre mener, at netop støtten til rideskoler og hobbylandbrug understreger meningsløsheden i EU's støttepolitik.

"Landbrugsstøtten er EU's ubetinget største udgift - den udgør tæt ved halvdelen af de midler, der føres tilbage til medlemslandene. Den er i sig selv et udtryk for hele den humbug, der ligger i EU's såkaldte støttepolitik. Landbrugsstøtten er bestemt af politiske studehandler om at støtte lande, som ikke er villige til at gennemføre nødvendige reformer - herunder først og fremmest Frankrig og landene i Syd- og Østeuropa i øvrigt," siger han.

Camre mener at EU's økonomiske omfordelinger ikke er målrettede og ikke forvaltes på forsvarlig måde. EU kan klare sine nødvendige aktiviteter med 15 pct. af det nuværende budget, og landbrugsstøtten må afvikles.

"Men pas på: et stort flertal i Europa Parlamentet og i Kommissionen ønsker at give EU direkte beskatningsret overfor alle EU-borgere. Vi må ubetinget afvise disse forbundsstat-ideer," slutter Mogens Camre.

[email protected]

Kilde: