Connie Hedegaard overvejer påbud til husejere: Dræb sneglene!

Slettet Bruger,

08/08/2007

Efter en sommer, hvor både Hjemmeværnet og de arbejdsløse har været bragt i spil i kampen mod dræbersneglene, melder landets miljøminister, Connie Hedegaard fra de Konservative, sig med et nyt forslag. Ifølge dagens Jyllands-Posten overvejer hun at udstede et påbud til alle danske haveejere om at gøre det af med deres dræbersnegle.

"Det kan meget vel være, at det ender sådan, men først vil jeg have samlet forskere og repræsentanter for offentlige styrelser og kommuner for at høre, hvad man samlet kan komme med af løsninger på dette problem. Også for at få klarlagt, hvad der findes af udenlandske erfaringer," udtaler Connie Hedegaard.

I kampen mod bjørneklo findes der allerede et lignende påbud i kommuner med særlige bekæmpelsesplaner. Hvis danske haveejere skal tvinges til at dræbe dræbersneglene, kræver det dog en lovændring. Og en sådan vil der blive kæmpet imod fra parcelhusejerne.

Husejere er imod
"Det vil give mange uheldige situationer i forhold til husejere som ikke kan eller vil passe deres have. Samtidig skal man kunne pålægge sanktioner, og jeg har svært ved at forestille mig en dansk domstol dømme en person for ikke at fjerne dræbersnegle," siger Allan Malmskær, der er formand for Parcelhusejernes Landsforening.

Modstanden mod miljøministerens snegletanker er dog ikke en modstand mod en samlet plan for bekæmpelse af dræbersneglene.

"Men det gøres ikke ved at krænke ejendomsretten. Et initiativ mod dræbersnegle skal kunne fungere i et operativt samfund, og det gør et påbud ikke. Det kan mere information om, hvad man kan gøre, derimod," mener Allan Malmskær.

Connie Hedegaard peger selv på, at det, på grund af sneglenes hurtige formeringstid, vil blive svært at vurdere, om husejerne overholder et eventuelt kommende påbud.

[email protected]

Kilde: