Cepos: FN-organ truer med at undergrave det danske demokrati

Hvis Danmark tiltræder tillægsprotokollen til FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder, kan fremtidige reformer af dagpen...

Slettet Bruger,

11/10/2008

Hvis Danmark tiltræder tillægsprotokollen til FN's Konvention om
Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder, kan fremtidige reformer af dagpenge, efterløn og folkepension vise sig overflødige. Det erklærer den borgerlige tænketank Cepos i et nyt notat.

"Det vil i givet fald betyde, at danskere, der rammes af en nedskæring
på det sociale område kan klage til FNs komite" , siger chefjurist i
CEPOS, Jacob Mchangama, "Komiteens praksis viser, at den er meget
skeptisk over for sociale nedskæringer og det vil underminere vores
nationale demokrati i relation til de fordelingspolitiske regler, der
fastsættes af Folketinget" siger han.

Et udvalg under FN's Generalforsamling skal godkende protokollen i denne måned. Hvis Danmark ratificerer den, kan danskere klage, hvis de for eksempel mener, de ikke har fået opfyldt deres ret til "social tryghed" eller "en passende bolig". Hvis klageren får medhold i FN-komiteen kan det danske Folketings beslutninger tilsidesættes.

"CEPOS kan derfor kun anbefale, at den danske regering stemmer mod
tillægsprotokollen i Generalforsamlingen og undlader at ratificere
den, hvis den bliver vedtaget" siger Jacob Mchangama.

[email protected]

Kilde: