CEPOS: Efterlønnen gør os fattigere

Slettet Bruger,

28/12/2007

Danmark har en høj beskæftigelse sammenlignet med vores naboer. Kun Island og Schweiz overgår Danmark, hvad angår beskæftigelsesgraden af 15-64 årige. Men isolerer man gruppen af 60-64 årige, ryger Danmark 12 pladser ned af listen. Hvor beskæftigelsesgraden i Danmark for alle i den erhvervsaktive alder er på knap 80%, er den for de 60-64 årige helt nede på godt 40%.

"Efterlønsordningen bør afskaffes hurtigst muligt. Der er tale om 60-64-årige, der er relativt friske, og som har stort set samme helbred som de 60-64-årige, der er på arbejdsmarkedet. Vi skal ikke betale raske mennesker for ikke at arbejde," siger CEPOS' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, til Berlingske Tidende.

Mads Lundby Hansen peger på, at en fjernelse af retten til efterløn kombineret med en hævelse af folkepensionsalderen kan være med til at løse to af Danmarks største økonomiske problemer.

"Dels får vi i de kommende år lavvækst, fordi der mangler hænder på arbejdsmarkedet, og så må man se, hvor man har en arbejdskraft­reserve. Og dels er de offentlige finanser ifølge Vismændene ikke holdbare, og det kan man afhjælpe ved at rykke nogle personer fra overførselsindkomst og ud på arbejdsmarkedet," siger Mads Lundby Hansen.

Opbakning fra AE-rådet
Lars Andersen der er direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er enig med Mads Lundby Hansen i, at efterlønnen koster arbejdskraft.

"Afskaffer man efterlønnen, så får man et større arbejdsudbud - det gør man. Og hvis beskæftigelsen vedbliver at være høj, så er der også en chance for, at folk kommer i arbejde," siger Lars Andersen.

Men på trods af enigheden på det rent økonomiske plan, mener Lars Andersen dog, at man bør fokusere på at gøre det mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet ved at forbedre arbejdsforholdene.

"Hvis man vil forsøge at aktivere den ældre del af arbejdsstyrken, bør man se på, hvor folk trækker sig tidligt tilbage. I den offentlige sektor går folk i stort tal på efterløn som 60-årige; de flygter nærmest ud. Der ligger en opgave i at gøre det mere attraktivt at blive i arbejde ved at se på arbejdsmiljøet," siger han til Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: