CEPOS vil undersøge borgernes retssikkerhed

Borgerne skal have størst mulig frihed til alene og i fællesskab at forme deres liv uden unødig og vilkårlig indblaning fra statsmagten

Slettet Bruger,

31/08/2008

Borgerne skal have størst mulig frihed til alene og i fællesskab at forme deres liv uden unødig og vilkårlig indblaning fra statsmagten. Sådan lyder det fra CEPOS' chefjurist Jakob Mchangama, der i Berlingske Tidende annoncerer tænketankens nye retssikkerhedsprojekt. Mchangama erkender i indlægget, at det borgerlige Danmark med rette har været beskyldt for at fokusere for lidt på retsstatsprincipper, blandt andet i forbindelse med terrorlovgivningen.

"Det har været kendetegnende, at borgerlig-liberal modstand mod terrorpakkerne har været spag på trods af at de rettigheder, der indskrænkes, om nogen er borgerlig-liberalt arvegods. Habeas corpus har således rødder tilbage til Magna Carta. I Danmark kan en afart af habeas corpus spores tilbage til Erik Glippings håndfæstning fra 1282, og retten blev senest bekræftet af Højesteret i tunesersagen. Uskyldighedsformodningen har været en del af den vestlige retstradition i århundreder," skirver Mchangama blandt andet i Berlingske Tidende.

Også en række FN-konventioner, herunder Konventionen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, betegnes som "svært forenelige med en retsstat baseret på klassiske frihedsrettigheder" og vil komme under tænketankens lup, når projektet søsættes. Det samme vil blandt andet rygeloven.

"Først tvinges borgeren til at afstå halvdelen af sin indkomst i skat. Dernæst indskrænkes borgerens personlige frihed med forbud begrundet i, at det offentlige jo betaler for borgerens sundhedsudgifter. Dette uagtet, at pengene hertil stammer fra borgeren selv, og at borgeren givetvis ville kunne købe ydelserne andetsteds med et mindre skattetryk og måske endda få en bedre service, der tilmed ville kunne lade borgeren bære ansvaret for egen livsførelse via individuelt tilpassede aftaler," skirver Mchangama i Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: