CEPOS: Krisen knækker uligheden

Aktiekursernes kollaps og en bristet boligboble under finanskrisen har mindsket uligheden i Danmark

Slettet Bruger,

07/09/2009

Aktiekursernes kollaps og en bristet boligboble under finanskrisen har mindsket uligheden i Danmark. Udviklingen har primært ramt personer med høje indkomster, mens personer med lave indkomster kun rammes i mindre grad. Ny beregninger fra tænketanken CEPOS viser derfor, at indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten skønnes at falde fra 24,6 pct. i 2007 til 22,9 pct. i 2009. De seneste års stigende ulighed, som var drevet af en gunstig udvikling på aktie- og boligmarkederne, er dermed vendt.

"Den stigende ulighed i de senere år er jo fra mange sider blevet udråbt til et samfundsproblem. Dette på trods af, at alle indkomstgrupper set over en årrække har oplevet indkomstfremgang. Ud fra den logik skulle finanskrisen jo fejres, fordi den samtidig medfører et fald i indkomstuligheden. Finanskrisen er imidlertid et eksempel på, at uligheden kan falde ,uden at nogen stilles bedre. Det sætter spørgsmålstegn ved om en politisk målsætning om at mindske uligheden overhovedet er hensigtsmæssig," siger chefanalytiker Anders Borup Christensen, CEPOS.

Det forventede fald i uligheden i 2008 og 2009 vil formentlig fastholde Danmarks aktuelle position som det mest lige land i verden, men det er der ingen grund til at prale, mener Anders Borup Christensen:

"I stedet for at have en målsætning om mere lighed i verdens mest lige land, bør politikerne have en målsætning om øget beskæftigelse og velstand. Denne målsætning kræver reformer på arbejdsmarkedet og skattesystemet. Reformer der grundlæggende gør det mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet og skabe værdi. At det måske øger Gini-koefficienten og dermed uligheden burde være helt underordnet i verdens mest lige land," siger han.

[email protected]

Kilde: