CEPOS: Jakob Axel sluger råderummet

Slettet Bruger,

25/07/2007

Hvis Jakob Axel Nielsen virkelig vil stå som det borgerlige Danmarks garant for de mest effektive skattelettelser, bør han droppe enhver tanke om skattelettelser i bunden. Det mener Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS. Et par sekunder på lommeregneren får ham til at konkludere, at en skattelettelse på 500 kr. pr. dansker vil fjerne muligheden for andre skattelettelser.

"Hvis det skal gøres for eksempel gennem beskæftigelsesfradraget, så vil det koste 10 mia. Det var det råderum, der var til lavere skat sidste gang," siger Mads Lundby Hansen til 180Grader.dk.

Han mener, at de 10 mia. er bedre brugt på at reducere marginalskatten med ni points, så den falder fra de nuværende 63% til 54%.

Ti milliarder har vi desværre ikke på redaktionen, men vi tilbød dog tidligere Jakob Axel Nielsen fem milliarder, som han selv kunne vælge at bruge til sine foretrukne skattelettelser. Den konservative skatteordfører ønskede ikke at drøfte teknik, men det vil man gerne i CEPOS.

"En anvendelse på beskæftigelsesfradraget er stærkt uhensigtsmæssig. Bruger man fem mia. på beskæftigelsesfradrag får man et øget arbejdsudbud på 5.000 personer. Bruger man dem i stedet på at sætte topskatten ned øges udbuddet med 8.000. Så man får betydeligt bedre udbud ved at lette topskatten. Derudover tiltrækker du nemmere dygtige udlændinge og gør det mere attraktivt at uddanne sig," udtaler Mads Lundby Hansen.

Trods dagens konservative udmeldinger håber og tror CEPOS-økonomen dog stadig, at Jakob Axel Nielsen vil lægge vægt på økonomernes anbefalinger.

"Jeg studsede over det, han sagde: Hvis du kommer som borgerlig vælger, der gerne vil have skatten sat ned, sådan at det giver det bedste udbud af arbejdskraft, så skal du sætte dit kryds ved mig. Det må jo indebære, at han vil kæmpe for en lavere topskat," mener Mads Lundby Hansen.

[email protected]

Kilde: