CEPOS: Gallup-undersøgelse er vildledende

Af Thomas Breitenbach JensenI en undersøgelse af befolkningens holdning til øremærket barsel til fædre foretaget af Gallup for Berlingske Tidende, ...

Slettet Bruger,

25/01/2008

Af Thomas Breitenbach Jensen

I en undersøgelse af befolkningens holdning til øremærket barsel til fædre foretaget af Gallup for Berlingske Tidende, bliver det konkluderet, at der er et flertal for øremærket barsel til mænd. Men den undersøgelse er vildledende, mener forskningschef i den liberale tænketank CEPOS Geert Laier Christensen.

"Man opbygger et problem gennem de spørgsmål, man stiller, og leder dermed deltagerne i undersøgelsen til bestemte svar," siger Geert Laier Christensen til 180Grader.dk. og uddyber:

"I en undersøgelse som denne er folk meget påvirkelige af små ændringer. Det skyldes, at det dels er fuldstændigt omkostningsløst, og dels at respondenten ikke bruger lang tid på at overveje spørgsmålet. Det betyder, at spørgsmålets kontekst får stor betydning. De tidligere spørgsmål sætter konteksten, således at vi får en kendt skabelon: 1. formulering af problem 2. forslag til løsning," forklarer han.

Ifølge forskningschefen skal et spørgsmål, for at kunne siges at være retvisende, have kendte konsekvenser og være i balance. Det betyder konkret, at hvis man forestiller sig, at spørgsmålet er et forslag om blot mere barsel, vil folk svare ja på samme måde, som man altid vil svarer ja til mere i løn eller mere velfærd, fordi svaret ikke bærer nogen omkostninger for svareren.

"Hvis man omvendt eksplicit gjorde opmærksom på, at mere barsel til mænd betød mindre barsel til kvinder, ville balancen være der, og svaret sandsynligvis også flytte sig, således at der var et flertal mod øremærkningen," mener Geert Laier Christensen.

I undersøgelsens sidste spørgsmål skal deltagerne tage stilling til, om de er positivt eller negativt indstillet overfor at øremærke 12 ugers barsel til mænd. Her svarer 23%, at de er positivt indstillet, og 36% at de er overvejende positive.

Intet flertal for øremærkning
"Spørgsmålet om man er positiv eller negativ overfor øremærkning er ledende. For det første har man opbygget et problem i de tidligere spørgsmål, som man derefter foreslår en løsning på. Det giver altid pote i form af opbakning til løsningen. Endeligt er det langt fra sikkert, at folk forstår, at øremærkning betyder, at barslen falder bort, hvis ikke faderen tager den," siger han.

At undersøgelsen i bedste fald ikke er fyldestgørende mener Geert Laier Christensen tydeligt vises, hvis man kigger på andre undersøgelser om samme emne.

"For at sætte betydningen af ovenstående i relief kan man se SFI-undersøgelsen, der blev offentliggjort i december. Undersøgelsen viser, at næsten hundrede procent af de adspurgte par var tilfredse med den fordeling af barsel, de havde valgt. Man spurgte også, om man var tilhængere af øremærkning. Hverken blandt mænd eller kvinder var der flertal for dette," slutter Geer Laier Christensen.

[email protected]

Kilde: