CEPOS: Fjern efterlønnen, beskær dagpengene og sænk skatten

Slettet Bruger,

30/04/2007

Af Ole Birk Olesen

Der skal anderledes ambitiøse reformer til end den velfærdsreform, som et flertal i Folketinget blev enig om sidste sommer, hvis fremtidens mangel arbejdskraft skal løses. Det mener den borgerlig-liberale tænketank CEPOS.

"De nye tal om fremtidens mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor udstiller, at velfærdsforliget ikke var ambitiøst nok, for vi må konstatere, at vi de næste 15 år kommer til at mangle arbejdskraft. Velfærdsforliget har ikke leveret hænder nok til arbejdsmarkedet, og det betyder, at vi går glip af velstand i fremtiden," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS til 180Grader.dk.

En meget stor del af problemet kan løses ved at afskaffe efterlønnen, påpeger han.

"Der er brug for at gennemføre flere politiske initiativer, der udvider arbejdsstyrken, og her ligger det til højrefoden at fjerne efterlønsordningen. Vi mangler arbejdskraft, herunder hjemmehjælpere og andet plejepersonale i den offentlige sektor, og så kan det ikke være rigtigt, at vi betaler dygtige seniorer for at holde sig væk fra arbejdsmarkedet. En fjernelse af efterlønnen er derfor helt oplagt - det vil på sigt give 100.000 ekstra i beskæftigelse," siger Mads Lundby Hansen.

Desuden kan en forkortet dagpengeperiode og lavere skatter også bidrage til, at flere kommer i arbejde, og at folk, der allerede er i arbejde, får lyst til at arbejde mere.

"Man bør overveje, om vi ikke skal ændre på vores dagpengesystem for at gøre det mere attraktivt at arbejde. Vi foreslår, at man reducerer dagpengeperioden fra fire til ét år - det vil give 20-30.000 ekstra i beskæftigelse. Man bør også gennemføre en skattereform, hvor man sænker skatten på den sidst tjente krone, så det bliver mere attraktivt at arbejde ekstra, påtage sig bijob o.s.v.," siger Mads Lundby Hansen.

Kilde: