CEPOS: Behov for 21 nye jobpakker

Regeringens jobpakke øger beskæftigelsen i Danmark med 7

Slettet Bruger,

05/03/2008

Regeringens jobpakke øger beskæftigelsen i Danmark med 7.000 personer, skønner regeringen selv, men det er slet ikke nok, hvis Danmark skal holde samme økonomiske vækstrate som i perioden fra 1970 til i dag. Det viser beregninger fra den borgerlig-liberale tænketank CEPOS, som offentliggøres i Jyllands-Posten i dag.

Hvis målsætningen for den økonomiske vækst sættes lig den gennemsnitlige historiske vækst siden 1970, som er 2,2 pct. årligt, er der ifølge CEPOS brug for en øget beskæftigelse på 157.000 fuldtidsansatte. Det svarer til effekten af 21 jobpakker oven i den, som regeringen netop har skaffet flertal for.

"OECD's lave skøn for væksten i dansk økonomi skyldes i høj grad mangel på hænder. Skal væksten op på 2,2 pct., mangler der et yderligere løft på 150.000 fuldtidsstillinger," siger CEPOS-cheføkonom Mads Lundby Hansen til Jyllands-Posten.

Han mener, at vækstscenariet på 1,1 pct. er helt utilfredsstillende:

"Der er et stort potentiale. Danmark har dels 900.000 personer i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomster, dels har vi den sjette korteste arbejdstid i OECD. Det vil kræve større reformer af efterlønsordningen, dagpengesystemet og skatten at få øget beskæftigelsen tilstrækkeligt."

Direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at det er umuligt at opretholde en økonomisk vækst på 2,2 pct. årligt, men han anslår samtidig, at CEPOS' krav om yderligere 150.000 personer i beskæftigelse for at opretholde en vækst på 2,2 pct. er alt for højt sat.

"Hvis vi er i stand til at fastholde den lave ledighed, er udfordringerne ikke så store, men de er stadig betydelige," siger Lars Andersen til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: