Brian og Bertel: Lad arbejdsløse kunstnere arbejde i folkeskolen

Undervisningsminister Bertel Haard og kulturminister Brian Mikkelsen vil slå to fluer med et smæk

Slettet Bruger,

19/01/2008

Undervisningsminister Bertel Haard og kulturminister Brian Mikkelsen vil slå to fluer med et smæk. Løse problemer med arbejdsløshed blandt musikpædagoger og billedkunstnere og samtidig få rettet op på folkeskolens vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret lærerkraft til de kreative fag. På tirsdag skal de to mødes for at drøfte, hvordan flere med en kunstnerisk uddannelse kan lokkes over til lærergerningen. Det skriver Kristeligt Dagblad. I øjeblikket går mellem 15 og 25 procent med en kunstnerisk uddannelse bag sig arbejdsløse, samtidig med, at for få lærere har linjefag i musik og billedkunst.

"Konservatorieuddannede musikpædagoger er så højt uddannet, som man kan være, og de er drevet af kærlighed til musik. Den kærlighed betyder, at børnene introduceres til musik på et fagligt højt niveau og med et engagement, som smitter," siger Brian Mikkelsen til Kristeligt Dagblad.

Bertel Haarder påpeger, at kunstnerne naturligvis skal være i besiddelse af formidlingsevner og pædagogisk indsigt.

"Jeg vil gerne tilskynde flere til eksempelvis at søge merituddannelsen. På den måde kan vi afhjælpe arbejdsløsheden, gøre noget ved lærermanglen og styrke kvaliteten af undervisningen, siger Bertel Haarder.

Musiklærerne ikke begejstrede
Hos Folkeskolens Musiklærerforening ser man manglen på kvalificerede lærere som et naturligt resultat af seminarieuddannelsen, hvis seneste revision efter foreningens mening har forringet musik-linjefaget markant.

"Det nytter ikke, at man er rigtig dygtig til at spille violin eller klaver, hvis man ikke kan undervise og få børnene til at spille sammen. Måske var det derfor bedre at styrke linjefaget på seminaret fremfor at give konservatorieuddannede et kursus i lærergerningen, siger musiklærerernes formand Bente Søndergaard til Kristeligt Dagblad.

Omvendt positiv er billedkunstnerne. Formand Nanna Gro Henningsen fra Billedkunstnernes Forbund fortæller, at man har gode erfaringer med en lignende ordning fra gymnasierne.

[email protected]

Kilde: