Borgerlige politikere i angreb på frisind og valgfrihed

Slettet Bruger,

03/05/2007

Af Finn Ziegler

Finn Ziegler er chefkonsulent hos IMS Consulting i Cambridge, England

Venstre og det Konservative Folkeparti er nu hoppet med på Dansk Folkepartis vogn i opgøret med muslimske kvinders hovedbeklædning. Partierne er parate til at bøje loven, så kommunerne kan forhindre private dagplejemødre i at tilsløre deres ansigt. Venstre og de Konservative giver dermed køb på grundlæggende liberale værdier som frisind, religionsfrihed og valgfrihed. Og partierne gør sig også til talsmænd for noget så uliberalt som indblanding i private virksomheders drift.

Sagen fra Odense Kommune handler om, at kommunen ønsker at afvise en muslimsk, etnisk dansk, dagplejemor som privat dagplejer i Vollsmose. Dagplejemoderen vil være delvist tilsløret indendørs og fuldt tilsløret udendørs. Det er faldet politikerne fra Venstre og de Konservative for brystet. Rådmand Jane Jegind (V) taler om, at tilsløring sender forkerte signaler om de "danske værdier". Først mente juristerne ikke, at man kunne afvise dagplejemoderen, da hun taler perfekt dansk og er efterspurgt af forældrene. Men nu er familie- og forbrugerminister Carina Christensen parat til at lade kommunen afvise dagplejemoderen af "pædagogiske årsager".

Det er sørgeligt, at se Venstre og de Konservative give køb på grundlæggende værdier som frisind og religionsfrihed. Der er næppe noget mere dansk end disse værdier. Frisindet indebærer, at man udviser tolerance overfor religiøse, seksuelle og etniske mindretal - og ikke fra lovgivningsmagten side lægger hindringer i vejen for udøvelsen af mindretallets kultur, tradition eller religion. I hvert fald så længe andres lige ret til samme frihed ikke er krænket.

Nu findes der nu engang et muslimsk mindretal i Danmark, og blandt dem er altså grupper, som mener, at kvinder skal sløre hele eller dele af ansigtet. I Vollsmose er det sikkert et stort mindretal. Og der er åbenbart efterspørgsel efter dagplejemødre i dette kvarter, som bærer en eller anden form for slør. Det må borgerlige politikere respektere - og lære at leve med ligesom man har lært at leve med hedninger, jøder, homoseksuelle, transvestitter og andre mindretal.

Ved at kræve forbud mod slør i dagplejen, angriber Venstre og de Konservative nu sammen med Dansk Folkeparti religionsfriheden. Det betyder, at muslimske kvinder, for hvem det er vigtigt at bære slør, ikke kan arbejde som dagplejemødre. Og muslimske forældre, for hvem tilsløring er vigtig, vil miste et tilbud om dagpleje, som er i overenstemmelse med deres ønsker. Det vil indskrænke dem i en udøvelse af religionen.

Det er vigtigt at bemærke her, at der ikke er nogen forældre i Odense (eller andre steder), som er tvunget til at sende deres unger i dagpleje hos en tilsløret dagplejemor. Den valgfrihed, som VK-regeringen har givet forældre, betyder jo netop, at de kan vælge det tilbud, som passer dem bedst. Om det så er lilla ble eller Niqab eller noget tredje, dagplejemoderen har på hovedet. Så Venstre og de Konservative burde ikke bare værne om frisindet og forsvare religionsfriheden, men burde også hylde det valgfrihedsprincip, som de selv har introduceret i den offentlige sektor.

Naturligvis skal der være en kontrol med, hvad de offentlige tilskud går til, men der er ingen grund til at drive det videre end kontrol med de fysiske rammer, og at der er trygge rammer om børnene. Altså det som er grundlæggende for børns trivsel og velfærd. Hovedpåklædning er næppe et afgørende kriterium i denne forbindelse. Det fremgår egentlig også af de udsagn, som er fremkommet under de seneste dages debat. Der tales om "danske værdier", "rollemodeller", "kvindesyn", "ligestilling" etc.

Venstre og de Konservative har valgt at hoppe med på den populistiske kampagne, som Dansk Folkeparti kører mod det muslimske mindretals traditioner, kultur og religion. Man må spørge sig selv, hvordan vi skal gøre os håb om, at indvandrere vil tage grundlæggende danske værdier som tolerance, frisind og ytringsfrihed til sig, når vi ikke selv kan praktisere det i hverdagen?

Ved at forbyde tilsløring af dagplejemødre er Venstre og de Konservative også ude i noget så uliberalt som indblanding i erhvervslivets forhold. Dagpleje er i princippet privat virksomhed - og burde drives af virksomhedsejerne, ikke politikerne. De borgerlige politikere skulle forsvare erhvervslivet mod statslig indblanding og lade virksomhedsejerne bestemme over påklædningskodeks for sine ansatte.

Der er al mulig grund til at tro, at markedet kan håndtere påklædningsspørgsmålet på en fornuftig måde uden statens hjælp. Hvordan det bliver forvaltet i praksis vil afhænge af virksomheden, dens kunder, medarbejderne og situationen på markedet. For nogle virksomheder, vil det at kræve eller acceptere tilsløring af medarbejdere, være en vej til at differentiere sig fra konkurrenterne. Det kan gøre det lettere at tiltrække kunder eller medarbejdere. For andre virksomheder vil det være en ulempe eller betyde mindre. Der vil være plads til alle på markedet.

Så Venstre og Konservative - lad dog markedet finde en ligevægt. Bland jer uden om og fri os fra ensretning af dagplejeudbuddet!

Kilde: