Birthe Rønn: Kritik af Danmark overfladisk

En omstridt rapport, der fremstiller Danmark som indvandrerfjendtligt er "udygtigt og overfladisk arbejde"

Slettet Bruger,

29/01/2008

En omstridt rapport, der fremstiller Danmark som indvandrerfjendtligt er "udygtigt og overfladisk arbejde". Det mener integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), og i et skarpt brev til organisationerne bag, British Council og Migration Policy Group, gør hun opmærksom på 27 fejl i rapportens 140 punkter. Det beretter Jyllands-Posten.

Eksempelvis er det forkert, når rapporten påstår, at der i Danmark ikke findes love, som beskytter individet mod diskrimination på baggrund af nationalitet. Og rapporten indeholder også forkerte beskrivelser af procedurer for bedømmelse af udenlandsk uddannelse og kvalifikationer, skriver ministeren.

Birthe Rønn Hornbech kritiserer også, at rapportens konklusioner bygger på den antagelse at stramme regler er lig med dårlig integration. Danmark får således dårlige karaktere for at kræve større krav om adgangen til arbejdsmarked for personer uden for EU end andre lande, men det får ikke lov at trække op, at Danmarks indsats over for nyankomne indvandrere er mere omfattende og helhedsorienteret.

"Det er stærkt utilfredsstillende, at det negative billede, der tegnes af den danske integrationsindsats, bygger på fejl, urigtige oplysninger og ufuldstændige metoder. Jeg vil gerne lære af konstruktiv kritik, men et så udygtigt og overfladisk arbejde som det foreliggende kan jeg ikke have tillid til," siger Birthe Rønn Hornbech til Jyllands-Posten.

I et svarbrev skriver de to organisationer, at de vil overveje Birthe Rønn Hornbechs kritik og gennemgå de 27 kritikpunkter sammen med organisationernes danske samarbejdspartner, Institut for Menneskerettigheder.

"Ministeriets anklager om inkompetence minder om den sædvanlige modvilje over for international kritik. Man vil hellere afvise end bruge kritikken konstruktivt, og det er ærgerligt," siger Birgitte Kofod Olsen, afdelingsleder fra Institut for Menneskerettigheder, til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: