Bill Cosby langer igen ud efter sorte amerikanere

Den amerikanske komiker Bill Cosby har nu igen været ude med riven efter sorte amerikanere, som efter hans mening ikke gør nok selv for at forbedre...

Slettet Bruger,

28/04/2008

Den amerikanske komiker Bill Cosby har nu igen været ude med riven efter sorte amerikanere, som efter hans mening ikke gør nok selv for at forbedre deres livssituation, men i stedet optræder med ligegyldighed.

I en tale i Atlanta for 600 fortrinsvis sorte karrikerede Bill Cosby den apati, som efter hans mening kendetegner mange sorte amerikanere, en apati som får dem til at tale om menneskelige ulykker i samme toneleje, som når de beder om saltet:

"Nåja, moren er på crackkokain. Ræk mig lige saltet," sagde Cosy og fortsatte med flere eksempler, bl.a.: "Nå, han skød ham i hovedet? Ræk mig lige saltet."

Bill Cosby har tidligere, bl.a. ved en tale i 2004, gjort sig bemærket med synspunkter, som står helt i modsætning til en tendens til offermentalitet i det sorte Amerika, hvor man gerne hævder, at egne problemer mest skyldes racisme fra hvide amerikanere.

Læs Bill Cosbys tale i 2004 ved 50-års jubilæet for Brown vs. Topeka Board of Education-afgørelsen, der erklærede raceopdelte offentlige skoler for ulovlige

[email protected]

Kilde: