Bendtsen går i rette med Rønn

Vicestatsminister, Bendt Bendtsen (K), slår nu fast, at reglerne for udvisning af Danmark ikke bliver ændret, efter at integrationsminister Bir...

Slettet Bruger,

15/02/2008

Vicestatsminister, Bendt Bendtsen (K), slår nu fast, at reglerne for udvisning af
Danmark ikke bliver ændret, efter at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) har luftet sin tvivl om den danske terrorlovgivning. Det skriver Ritzau.

"Reglerne om udvisning står fast. De er vedtaget af et meget bredt flertal i Folketinget i 2002. Alle partier undtagen Enhedslisten og SF har stemt for reglerne," siger Bendt Bendtsen ifølge Ritzau.

Samtidig afviser Bendt Bendtsen, som det har været foreslået af bl.a. formanden for de danske forsvarsadvokater, Henrik Stagetorn, at lade særligt clearede dommere få adgang til PET's materiale for at vurderer et evt. udvisningsgrundlag.

"Jeg har da bestemt en forståelse for, at det kan opleves meget vidtgående, at personer kan udvises af Danmark efter en administrativ beslutning. Jeg kan også godt forstå, at folk diskuterer det. Men er det så nødvendigt? Ja. Det er vidtgående, men det er nødvendigt," siger Bendt Bendtsen.

PET's metoder skal ikke blotlægges
For Bendt Bendtsen er det altafgørende, at Efterretningstjenestes arbejdsmetoder ikke bliver blotlagt. Han bakker derfor ikke op om Henrik Stagetorns model, hvor PET's materiale kommer under en vurdering af en lukket kreds af juridiske eksperter.

"Både justitsministeren og integrationsministeren er med til at vurdere, om betingelserne i udlændingeloven er opfyldt. Og det er jo ikke kun ministrene alene, men også de jurister, der sidder bag ved ministrene. Det vil sige, at det ikke kun er PET, der afgør, om en person skal udvises af Danmark. Jeg mener ikke, at der er nogen grund til at ændre reglerne," siger Bendt Bendtsen.

Han peger på, at Danmark har været forskånet for terrorhandlinger og tillægger det efterretningstjenestens effektivitet, som efter hans mening vil blive sat over styr, hvis grundlaget for deres efterforskning fremlægges.

Få timer efter Bendtsens indirekte kritik af integrationsministeren meldte Birthe Rønn Hornbech sig på banen med en kortfattet udtalelse, der flugtede med vicestatsministerens synspunkter.

"I fortsættelse af presseomtalen af udvisningssagen skal jeg bekræfte, hvad jeg allerede har udtalt overfor dagbladet Politiken, at regeringen ikke har planer om at ændre udlændingelovens bestemmelser om adgang til administrativ udvisning," siger Birthe Rønn Hornbech i en skriftlig udtalelse.

[email protected]

Kilde: