Befolkningstilvækst langt vigtigere end global opvarmning

Slettet Bruger,

09/12/2007

I øjeblikket bor der 6,7 milliarder mennesker i verden, et tal der ifølge FN's prognoser vil vokse til 9,2 milliarder i 2050. Altså en vækst på 2,5 milliarder, et tal der sættes i relief af, at der i 1950 boede netop 2,5 milliarder mennesker på kloden. Og den befolkningstilvækst kommer til at sætte pres på vores ressourcer, og er et problem, der er langt vigtigere end den globale opvarmning. Det giver flere eksperter udtryk for i dagens Berlingske Tidende. En af dem er Asger Ryhl, der er direktør for FN's nordiske befolkningsfond.

"Med større brug af ny teknologi, alternative livsformer og langt større satsning på uddannelse i verdens fattigste lande kan meget nås. Men hele denne problemstilling er noget, der burde tænkes mere ind i debatten om klodens klima og fremtid," siger Asger Ryhl til Berlingske Tidende.

Også lektor Jytte Aagaard Larsen fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet er opmærksom på problemet. For det nytter ikke meget, at hver enkelt borger bidrager mindre til global opvarmning, hvis der samtidig bliver mange flere enkelte borgere på verdensplan.

"Befolkningsudviklingen i sig selv er ikke meget skræmmende. Den vil sandsynligvis tage af fremover. Men det virkelig skræmmende er, hvis en hastigt stigende gruppe af klodens stadig flere mennesker skal bruge lige så meget energi som os i den rige verden," siger Jytte Aagaard Lasen.

[email protected]


Kilde: