Barfoed om DR-spørgsmål: "Udemokratisk, manipulerende og uacceptabelt"

Slettet Bruger,

18/10/2007

Af Ole Birk Olesen

Meningen er, at vælgerne nemt skal kunne finde de folketingskandidater, som de er mest enige med. Men i stedet er Danmarks Radios kandidatdatabase endt i centrum for et slagsmål mellem DR og en række af landets borgerlige politikere. Årsagen er, at de spørsgmål, som DR stiller til politikere og vælgere for at kunne matche dem med hinanden, er politisk farvede, mener de borgerlige.

Derfor sender den konservative skatteordfører, Lars Barfoed, i dag et åbent brev som klage til programchef Per Bjerre fra DR.

"Jeg værdsætter meget, at DR på den måde bidrager til folkeoplysningen i forbindelse med næste folketingsvalg. Imidlertid finder jeg det stærkt kritisabelt, at DR i kandidat-databasens afsnit 5 om holdninger tvinger folketingskandidaterne til at acceptere venstrefløjens og Socialdemokratiets præmisser for debatten. Det er udemokratisk, manipulerende og uacceptabelt," skriver Lars Barfoed.

Den er gal med fire spørgsmål
Han fremhæver fire udsagn, som DR beder politikere og vælgere om at erklære sig enige eller uenige i, som værende umulige at svare på, hvis man er borgerlig.

For det første et udsagn om, at det er bedre at forbedre velfærden end at sænke skatten: "Hvis man skal svare på spørgsmålet, er der end ikke mulighed for at svare ved ikke eller nedenfor med egne ord forklare, hvorfor man ikke mener at kunne svare på det grundlag. Ikke desto mindre er der jo den opfattelse, som flere partier har - herunder Det konservative Folkeparti, at skattelettelser er nødvendige for at sikre velfærden på længere sigt. Men det synspunkt kan ikke komme til udtryk inden for spørgerammen," skriver Barfoed.

For det andet et udsagn om, at de offentligt ansattes løn skal hæves: "Det er jo et overenskomstmæssigt forhandlings-spørgsmål, som vi er flere partier, som ønsker at holde ude af den politiske debat. Derfor kan jeg f.eks. ikke besvare dette spørgsmål."

Kan ikke svare, at politikere ikke skal blande sig
For det tredje et udsagn om, at homoseksuelle skal kunne blive gift i folkekirken: "Igen et spørgsmål, venstrefløjen sikkert kunne besvare, men der er ikke mulighed for at svare det, der er min og Det konservative Folkeparti position - nemlig at det er et kirkeligt spørgsmål og ikke et politisk, jeg som folketingsmedlem skal tage stilling til."

For det fjerde et udsagn om, at vi bør have en folkeafstemning om EU's nye traktat: "Også dette er tilrettelagt helt efter venstrefløjens præmisser, for vi andre har jo den holdning, at det tager vi først stilling til, når vi har den endelige tekst og den er vurderet juridisk."

Danmarks Radio har tidligere afvist at ændre på spørgsmålene med den begrundelse, at alt er sin skønneste orden, fordi spørgsmålene er taget fra "den politiske debat". Holder DR fast i den indstilling, så vil Lars Barfoed helt undlade at udfylde spørgsmålene, oplyser han til 180Grader.dk.

[email protected]

Kilde: