Bankpakke kan være imod EU-regler

Den danske regering vil gerne låne de danske banker mellem 70-100 mia

Slettet Bruger,

10/01/2009

Den danske regering vil gerne låne de danske banker mellem 70-100 mia. kr. for at afbøde den finansielle krise og sikre likviditet, men det er formodentlig imod gældende EU-regler, siger eksperter ifølge Kristeligt Dagblad.

"Under en alvorlig krise kan en regering godt få tilladelse til at yde en generel rednings- eller omstruktureringsstøtte til virksomheder. Men støtten skal gå til banker, der har lidt tab. Hvis man giver den til banker, der ikke har lidt tab, er det i strid med EU-traktaten," siger lic.jur. i EU-ret Peter Vesterdorf fra Håndværksrådet.

Banker må ifølge EU-reglerne kun få støtte, hvis de har lidt tab, som direkte skyldes den internationale finanskrise, og hvis statsstøtten direkte svarer til skaden. En bank må altså ikke få mere i støtte, end den har tabt - hvis den da ellers har tabt noget i det hele taget.

En anden EU-ekspert, professor Peter Pagh-Rasmussen fra Københavns Universitet, påpeger desuden, at bankpakken kan kollidere med reglerne om, at man ikke må diskriminere virksomheder fra andre lande.

"EU-Kommissionen kan jo ikke godkende en støtteordning, hvis den diskriminerer banker fra andre EU-lande. Det var et problem i forbindelse med Islands bankkrise, hvor regeringen på Island ikke ville acceptere, at andre nationers banker også skulle have del i støtten," siger Peter Pagh-Rasmussen.

Kristeligt Dagblad fortæller dog, at der fra politisk side forventes, at EU er villig til at suspendere disse regler for en stund, da finanskrisen er en særlig situation, som sætter de almindelige regler om et frit marked uden statsstøttede virksomheder ud af kraft.

[email protected]

Kilde: