Bankfolk skal overvåge kunder for staten

Regeringen foreslår ifølge Politiken, at alle kunder, der foretager sig unormale transaktioner, skal indberettes til bagmandspolitiet af deres bank

Slettet Bruger,

01/02/2008

Regeringen foreslår ifølge Politiken, at alle kunder, der foretager sig unormale transaktioner, skal indberettes til bagmandspolitiet af deres bank.

Det er ifølge Advokatsamfundet konsekvensen, hvis Folketinget vedtager et lovforsalg fra regeringen om en udvidelse af den såkaldte "hvidvasklov".

"Det bliver et totalt overvågningssamfund, fordi der lægges op til, at alt unormalt skal indberettes. Det er virkelig Big Brother is watching you", siger advokaternes formand, Sys Rovsing.

I dag skal bankerne kun indberette til bagmandspolitiet, hvis der er mistanke om alvorlig kriminalitet, hvilket teknisk set er alle forbrydelser, der kan give fængsel i op til et år. Men regeringen vil fjerne denne grænse på et års strafferamme, så bankansatte i fremtiden skal indberette enhver kunde, som mistænkes for at snyde, uanset beløbets størrelse eller den potentielle straf.

Vedtages den nye lov, vil det betyde, at banker skal indberette, hvis f.eks. en familie med to børn modtager en børnecheck på et beløb svarende til tre børn, forklarer afdelingschef i Finansrådet Kim Busck-Nielsen.

"Og fy føj, kan man sige, hvis det er uberettiget, at de får den check. Men skal bankmanden nu til at interessere sig for det? Vi vil gerne have, at der er en buffer, så vi ikke er forpligtede til at indberette enhver form for mistanke om enhver form for forbrydelse," siger han til Politiken.

Den eksisterende "hvidvasklov" resulterede sidste år i 1.349 indberetninger, hvoraf fire endte med en dom.

[email protected]

Kilde: