Børnene lider - send flere penge

Slettet Bruger,

28/08/2007

Af Anders Thomsen

Anders Thomsen er afdelingschef i TDC og medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse

"Der må og skal komme bedre overensstemmelse mellem de mistrøstige forhold, hvor børn og ældre parkeres, og så forholdene i den opvarmede garage, hvor firehjulstrækkeren holder." - Politikens leder 22. august.

Ovenstående citat kunne være fra en hvilken som helst politiker fra et hvilket som helst parti og er årsagen til, at der ikke kommer skattelettelser foreløbig.

Citatet er naturligvis uden hold i virkeligheden, men det samme er den politiske debat. Hvor mange kender I - læserne - med firehjulstrækkere i opvarmede garager? Jeg kender ikke nogen, og det er nu ikke mit indtryk, at min omgangskreds er særligt ringe stillet. Mine to børn er i almindelige københavnske daginstitutioner, og jeg vil langt fra kalde forholdene mistrøstige. Faktisk synes jeg alt i alt, at den offentlige service er helt fin. Muligvis er jeg en lalleglad idiot, men mine børn virker afgjort glade for deres vuggestue og børnehave, mine oplevelser med sundhedsvæsenet er positive, og når jeg har henvendt mig til kommunen, har jeg som regel fået en kompetent og venlig behandling.

Selvfølgelig kan tingene blive bedre. I København er der f.eks. fortsat irriterende lange ventelister til daginstitutionerne - men mistrøstige forhold ... Når jeg taler med venner og bekendte i omegnskommunerne og Frederiksberg, så efterlader det nu heller ikke et indtryk af, at den offentlige service skulle være på niveau med Albanien. Men når man hører landspolitikerne, kommunalpolitikerne, interesseorganisationer og fagbevægelsen, så er der nærmest behov for en akut indsprøjtning på et tocifret milliardbeløb for overhovedet at holde den offentlige service oven vande. Her er virkelig en uhellig alliance mellem stort set alle meningsdannere.

Man ønsker altid det bedste for sine børn og sine ældre familiemedlemmer, hvorfor det er utrolig nemt for politikere at spille på vores indbyggede dårlige samvittighed over ikke at gå hjemme hos ungerne eller selv passe vores ældre. Når vi ikke selv passer dem, så skal de da i det mindste have ordentlige forhold - og helst lidt til. Samtidig bakkes politikerne op af fagbevægelsen, der har en helt legitim interesse i at skaffe flere midler og bedre forhold til deres ansatte, men det gør den næppe til sandhedsvidne på den aktuelle tilstand i den offentlige sektor.

Det er i hvert fald påfaldende, at brugerundersøgelser gennemgående viser tilfredshed med den oplevede service i den offentlige sektor. Det skulle da også være mærkeligt andet. Regeringen har lige stolt fremlagt tal, der viser, at den offentlige sektor i dag fylder 26 pct. af den samlede økonomi, mens den under Nyrup "kun" fyldte 25,5 pct. Den offentlige sektor fylder med andre ord en større andel af en væsentlig større økonomi, og så vidt jeg kan vurdere, så har de fleste børn overlevet halvfemsernes daginstitutioner uden ar på krop og sjæl. Her kunne jeg indsætte en længere harmdirrende passage om det absurde i, at en borgerlig regering er stolt af, at den offentlige sektor er vokset hurtigere end den private, men desværre er det ikke længere en overraskelse.

Ligesom ingen længere tør sige, at skattelettelser er en god ide, fordi borgerne så har råderet over en større del af deres egne penge, tør ingen sige, at den offentlige service alt i alt er ganske glimrende. Og så længe alle er enige om at hævde, at den offentlige service er helt til hundene, så længe vil man alene vinde valg på at bruge ethvert råderum på bedre offentlig service frem for skattelettelser.

Kilde: