Børnecheckforhøjelse trukket tilbage

Slettet Bruger,

11/12/2007

Velfærdsstaten skal i første omgang alligevel ikke forgylde de familier, der frivilligt vælger at sætte børn i verden, yderligere gennem en forhøjelse af den såkaldte børnecheck. Skatteminister Kristian Jensen har nemlig for kort tid siden valgt at trække lovforslag L7 tilbage, skriver DR Nyheder. Forslaget, der ville have givet forældre til børn under 3 år 2.000 kroner mere om året, ville have medført yderligere udgifter i størrelsesordenen 400 millioner kroner.

Men regeringen har efter konkrete protester fra Dansk Folkeparti om ikke at hæve børnechecken uden at tage partiet med på råd, og generelle protester fra en lang række økonomer om ikke at føre en for ekspansiv finanspolitik valgt ikke at fortsætte behandlingen af forslaget, skriver DR Nyheder.

Forhøjelsen, der blev annonceret for flere år siden, må nu "tænkes ind" i finansloven for 2008, bebuder Kristian Jensen.

[email protected]


Kilde: