Autonome diskuterer tæsk, tis eller bræk til Jarlov og Næsager

Af Johan EspersenI dag holder det kommunalt finansierede hus på Dortheavej, som de autonome har fået stillet til rådighed, åbent hus for alle inter...

Slettet Bruger,

18/10/2008

Af Johan Espersen

I dag holder det kommunalt finansierede hus på Dortheavej, som de autonome har fået stillet til rådighed, åbent hus for alle interesserede. De to konservative lokalpolitikere Rasmus Jarlov og Jakob Næsager vil derfor igen besøge huset. Sidst de to besøgte huset fik de skåret deres cykeldæk op, blev skubbet og fik hældt vand på sig.

Denne udmelding har fået debattørerne på et anarkistisk debatforum, anarcho.dk, til at reagere. En debattør ønsker ligefrem, at de to konservative får tæsk, men erkender dog samtidig, at det næppe vil hjælpe de autonomes sag. En anden debattør mindes de gamle dage i det nu nedrevne hus på Jagtvej 69:

"Jeg mindes en episode fra Ungeren i midt-80'erne, hvor en flippet gymnasielærer havde taget sin gymnasieklasse med til hyggefest i Ungeren ... De gik rundt og gloede på os, som om vi var en flok vilde aber i zoo. En af mine venner havde den formidable evne, at han kunne brække sig på kommando, så da klassen nærmede sig vores bord, brækkede han sig ud over bordet. Jeg havde set det komme, så jeg klaskede med fuld kraft min flade hånd ned i det varme bræk, så det sprøjtede til alle sider, mens hele bordet jublede og skreg som vilde."

Flere debattører ser dog ingen grund til at smide Jarlov og Næsager ud eller gøre noget ved dem. Nogle ønsker ligefrem, at de to lokalpolitikere får stablet en række foredrag om personligt ansvar, demokrati og ejendomsret på benene, så der kan opstå en diskussion.

Opgiver ikke
Jarlov og Næsager har ikke tænkt sig at opgive deres planlagte besøg på trods af, at nogle åbenbart vil være særdeles utilfredse med deres blotte tilstedeværelse.

"Vi opgiver ikke vores ret til at færdes i en offentlig bygning, fordi nogen tosser opfører sig latterligt. Vi kommer til åbent hus ligesom alle mulige andre og vil selvfølgelig ikke finde os i at blive diskrimineret på grund af vores holdninger," siger Rasmus Jarlov.

"Uanset at vi er imod et voldeligt anarkistisk ungdomshus, har vi naturligvis lov til at komme i huset. Ungdomshuset er ikke en selvstændig nation med egne love. Det er en offentlig bygning, som vi alle sammen betaler til. Hvis man er imod opførelsen af et lokalt bibliotek eller en losseplads, mister man jo heller ikke retten til at bruge dem, hvis de alligevel bliver opført," lyder det afslutningsvist fra Jarlov.

[email protected]

Kilde: