Asylbørn bliver syge af lange ophold

Slettet Bruger,

24/09/2007

En ny analyse fra Udlændingeservice dokumenterer, at børn og unge bliver psykisk syge af lange ophold i asylcentrene, skriver Politiken. Det koster dat danske samfund dyrt i udskrivninger til døgnanbringelser, psykologer og psykiatre. Trods et fald i antallet af indkvarterede asylansøgere fra 7.500 i 2003 til 2.300 i dag er antallet af kroner til social- og sundhedsudgifter vokset til det firedobbelte. I samme periode er den gennemsnitlige opholdstid i lejrene gået fra 26 måneder til 38. Udlændingeservice fastslår i analysen, at udgiftsstigningen blandt andet er forårsagt af de lange ophold.

"Der er ikke noget overraskende i, at længden af opholdet i asylcentrene påvirker sundhedstilstanden, for vores centre er slet ikke beregnet til, at man skal være der så længe. I det tilfælde, at man får afslag, skal vi gøre en indsats for at give forældrene den håndsrækning - i form af uddannelse og økonomisk tilskud - der gør, at de kan rejse hjem til deres hjemland og få et godt liv," siger integrationsminister Rikke Hvilshøj.

Radikale krav om ændringer
Den radikale integrationsordfører Morten Østergaard kalder situationen "dybt pinlig" for Danmark og stiller krav om ændringer. Loft over opholdstiden, automatisk ret til midlertidig opholdstilladelse for børnefamilier og skolegang til børnene er blandt de radikale ønsker.

"Jeg ved godt, at regeringen argumenter med, at en lempelse i forhold til opholdstilladelser er enbetydende med, at vi undergraver hele asylpolitikken, og dermed risikerer Danmark at blive oversvømmet af flygtninge. Men så må jeg bare spørge, hvordan forklarer vi en ni-årig fra Serbien-Montenegro, at han eller hun ikke må få et godt liv, fordi vi skal holde andre ude," siger Morten Østergaard.

Integrationsministeren afviser dog, at regeringen gør børnene til ofre.

"De skal have al den hjælp, de har brug for, og vi skal gøre forholdene for dem så gode som muligt. Med det handler først og fremmest om, at forældrene skal acceptere, at de er blevet afvist, og tage imod de tilbud, der gør det muligt for dem at vende hjem," fastslår Rikke Hvilshøj.

[email protected]
Kilde: