Asylbørn blev misbrugt politisk

Slettet Bruger,

10/11/2007

Dansk Psykologforenings undersøgelse af behandlingen af børn i danske asylcentre, der blev udført for Støttekredsen for Flygtninge i Fare, levede ikke op til de krav, man kan forvente. Det mener Dansk Røde Kors ifølge Jyllands-Posten. Undersøgelsen, hvis konklusioner førte til en artikel i Politiken, inddrog for eksempel på intet tidspunkt personalet på centrene, men byggede alene på forældrenes udsagn.

"Vi er alle enige om, at børnene har det skidt, og at familierne står i en uholdbar situation. Men normalt indhenter man undersøgelser fra alle parter for at bringe et nuanceret billede af barnets situation. Gør man ikke det, er der fare for at få skabt et ensidigt billede af barnet, og det er et problem. Især når undersøgelsens resultater efterfølgende bliver brugt politisk," udtaler Lars Diemer, tillidsmand for psykologerne i Dansk Røde Kors' Asylafdeling til Jyllands-Posten.

Formanden for psykologforeningen, Roal Ulrichsen, gjorde efterfølgende undersøgelsen til udgangspunkt for en leder i foreningens blad. Her sammenlignede han forholdene i de danske asylcentre med Nazi-Tyskland. Al offentligheden om asylbørnenes vilkår har ført til vrede hos de Røde Kors-ansatte.

"Man hævder, at der ikke er sket noget med asylbørnene. Men det er simpelthen imod bedrevidende. Der bliver gjort en stor indsats. Hos Dansk Røde Kors støtter vi dem i deres hjem, de får hjælp af familiebehandlere og går til behandling hos psykologer. Hele undersøgelsen er bestilt arbejde fra Støtteforeningen for Flygtninge i Fare," siger Pia Scheuer, der er psykologisk konsulent for Dansk Røde Kors.

Politisk arbejde
Marie Gammeltoft er en af de psykologer, der var med til at lave undersøgelsen. Hun henviser blandt andet til de ansattes tavshedspligt som det, der forhindrede, at oplysninger fra Røde Kors-medarbejdere kom med i undersøgelsen.

"Vores ærinde var at gøre opmærksom på en gruppe børn, som har det skidt. Vi lavede undersøgelsen, som på ingen måde er repræsentativ og blev rystede over forholdene. Man kan godt kalde det et politisk arbejde, men vi har på intet på tidspunkt været partipolitiske," siger Marie Gammeltoft til Jyllands-Posten.

Dansk Psykologforenings formand Roal Ulrichsen erkender at sammenligningen med Nazi-Tyskland var "voldsom", men mener samfundet burde have fra over for udviklingen på asylcentrene.

[email protected]

Kilde: