Arbejdsgivere til A-kasser: stram op

Slettet Bruger,

01/06/2007

Arbejdgiverorganisationen Handel, Transport og Service (HTS) opfordrer a-kasserne til at stramme op på rådighedsreglerne for at øge udbuddet af arbejdskraft.

Lars Storr-Hansen, der er afdelingschef i HTS, vurderer, at der er alt for stor forskel på konsekvensen af at sige nej til et arbejde på grund af transporttid.

"De nyeste ledighedstal understreger, at der er akut behov for reformer, der kan øge antallet af hænder på arbejdsmarkedet, ellers går økonomien i stå. Der er behov for, at A-kasserne administrerer rådighedsreglerne ensartet. Der er for mange steder, hvor det er for lemfældigt for eksempel i forhold til sanktioner i forbindelse med regler om transporttid. En strammere administration kunne sænke ledigheden med 20.000-30.000," siger han til dr.dk.

Det er den lave arbejdsløshed, der får arbejdsgiverorganisationen til at komme med opfordringen.

"For slappe rådighedsregler koster velstand og dermed i sidste ende velfærd", siger han.

Kilde: