Amnesty kritiserer adgangen til at klage over politiet i Danmark

Det danske system for klager over politiet er ikke godt nok, mener Amnesty International, der i dag offentliggør sin rapport "Behandling af klager ...

Slettet Bruger,

01/04/2008

Det danske system for klager over politiet er ikke godt nok, mener Amnesty International, der i dag offentliggør sin rapport "Behandling af klager over politiet i Danmark".

"Der er ikke den fornødne afstand mellem dem, der behandler klagerne, og dem, der klages over, og det er ikke gavnligt for en objektiv og uvildig klagebehandling. Du kan godt på papiret gå ud og sige, at anklagemyndigheden og politiet er to forskellige størrelser, men ser man på, hvor stor en chance en borger har for at få medhold i en klage over politiet, så er det reelt minimalt," siger juridisk konsulent Claus Juul fra Amnesty International til Berlingske Tidende.

Kritikken preller dog af på rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, der ikke mener, at man kan bruge tal om medhold i politiklager til noget.

"Man kan ikke slutte, at klagebehandlingen ikke er objektiv og ordentlig ud fra den omstændighed, at få sager ender med en kritik af politiet. Det væsentlige er, at det er meget sjældent, at de uafhængige politiklagenævn erklærer sig uenige i statsadvokaternes afgørelse," siger Jørgen Steen Sørensen.

Amnesty International anbefaler, at der skal være en klarere adskillelse mellem politi og anklagemyndighed, og at der skal oprettes et uafhængigt organ til at behandle klagesager og indstille straffesager til statsadvokaterne.

I efteråret 2006 nedsatte justitsminister Lene Espersen et udvalg, der skulle undersøge behandlingen af klager over politiet. Dette udvalgs anbefalinger offentliggøres i løbet af sommeren.

"Udvalget skal overveje, om det er muligt i endnu højere grad at sikre offentlighedens tillid til, at sager vedrørende politiets personale behandles på betryggende vis. Overordnet set er det min opfattelse, at den nuværende klageordning er velfungerende. Det er imidlertid meget væsentligt, at der også i befolkningen er tillid til, at sagerne i enhver henseende behandles sagligt og korrekt," udtaler Lene Espersen ifølge Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: