Advokater: Minister svækker borgeres retssikkerhed i skattesager

Indtil 1

Slettet Bruger,

16/08/2008

Indtil 1.juli i år havde borgere med sager ved Landsskatteretten mulighed for at møde op og tale deres egen sag. Kun hvis myndighederne vurderede, at det var "åbenlyst overflødigt" kunne borgeren nægtes adgang. Det er nu lavet om, så danskerne i langt videre omfang kan nægtes at tale deres sag i tvister med skattevæsnet. Det skriver epn.dk.

Borgernes mulighed for at komme til orde er i alvorligt omfang blevet forringet. Det er barokt, at en minister, der taler meget om retssikkerhed, vælger at forringe den," siger en af landets førende skatteadvokater, Torben Bagge fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til epn.dk.

Skatteminister Kristian Jensen finder de økonomiske argumenter frem i sit forsvar af loven.

"I respekt for at skatteyderne betaler, hver gang vi øger de offentlige budgetter, har vi fundet et hjørne, hvor det er muligt at få sagsbehandlingstiderne yderligere ned, uden at det har en nævneværdig betydning for borgerne," udtaler Kristian Jensen.

Men personligt fremmøde har betydning. Det mener man i hvert fald i Advokatrådet.

"Der er ingen tvivl om, at det har betydning for retssikkerheden, at man har mulighed for at udtale sig. Der burde ikke være færre retsmøder, man kan tværtimod diskutere, om der ikke burde holdes flere," siger Pernille Backhausen, medlem af Advokatrådet.

Heller ikke argumentet om, at sagsbehandlingstiden kommer ned og det offentlige sparer penge, købes af kritikerne. Det kan i virkeligheden blive lige omvendt.

"Dette vil føre til, at flere vælger at gå videre med deres sag til domstolene, fordi de føler sig dårligt behandlet. I stedet for at få sager afgjort tidligt i systemet trækker man dem over til domstolene," siger Torben Bagge til epn.dk.

Sagsbehandlingstiden i Landsskatteretten var i 2007 gennemsnitlig et år. Myndighederne håber at kunne bringe den ned til ni måneder.

[email protected]

Kilde: