180Grader-interview med Fogh

Slettet Bruger,

01/05/2007

Af Ole Birk Olesen

Skatteborgerforeningen kritiserer regeringen for at have begået løftebrud overfor landets skatteydere. De siger, at regeringen i valgkampen lovede at begrænse væksten i det offentlige forbrug til 0,5 procent om året, og at det råderum, der så måtte opstå, skulle bruges på skattelettelser. I stedet har regeringen mere end fordoblet væksttallene for det offentlige forbrug, og så er der så ikke råd til skattelettelser. Hvad siger du til det?

"Jeg afviser påstanden om, at der skulle være tale om løftebrud. Vi arbejder efter den økonomiske plan, der rækker frem til 2010, som ganske rigtigt i sit udgangspunkt sagde, at der er plads til en halv procent årlig vækst i det offentlige forbrug. Så har vi i mellemtiden indgået en velfærdsaftale, som frigør noget råderum allerede nu ved at forhøje tilbagetrækningsalderen, og det betyder, at vi med en holdbar finanspolitik kan fordoble den årlige forbrugsvækst fra en halv til en hel procent og stadig afvikle gæld o.s.v. Så vi er på rette spor."

Men du forholdt dig ikke til spørgsmålet. I sagde i valgkampen, at I ville begrænse væksten i det offentlige forbrug til 0,5 procent, og at det råderum, der så måtte opstå ville blive brugt på skattelettelser. I har i stedet brugt af råderummet til offentligt forbrug, så der ikke er råd til skattelettelser. Er det ikke korrekt, og er det ikke et løftebrud?

"Nej, spørgsmålet om, hvad der måtte være af råderum til skat, vender vi tilbage til, når vi kan se råderummet. Det er der ikke nu."

Men når man bruger penge i den offentlige sektor, så kan man ikke give dem i skattelettelser, vel?

"Næh, du kan ikke bruge pengene to gange."

Godt.

"Men jeg vil gøre opmærksom på, at vi til punkt og prikke har fulgt den strategi, som vi sagde, vi ville følge. Nemlig at tilstræbe at holde den årlige forbrugsvækst indenfor en halv procent. Så gennemfører vi en reform på velfærdsområdet, som frigør yderligere råderum, og der sagde vi, dengang vi lagde det frem, at det råderum, som bliver frigjort, vil vi bruge til investeringer i Danmarks fremtid. Bl.a. en kraftig forøget indsats på forskning, udvikling og uddannelse o.s.v. Og det har vi gjort fuldstændig, som vi har sagt, vi ville gøre. Vi gik oven i købet til valg på det. Så jeg fristes næsten til at sige, der er ikke noget at komme efter, vel. Vi har gjort fuldstændig, som vi gik til valg på."

I sagde i valgkampen, og I har gentaget det ofte, at hvis råderummet kommer, så kommer skattelettelserne. Men er I villige til at gøre noget, for at det råderum kommer? Er I villige til at sørge for, at det offentlige forbrug ikke vokser så meget, så der faktisk bliver et råderum? Har I et ønske om skattelettelser?

"Jamen, det kan du se i regeringsprogrammet, at vi bestemt har. Vi har sagt, at hvis der opstår et tilstrækkeligt råderum, så vil vi fortsætte den sænkning af skatten på arbejdsindkomst, som vi indledte så markant i sidste valgperiode. Nu er vi så i den situation, at vi heldigvis har en god økonomisk udvikling, som i øjeblikket betyder, at vi faktisk i visse sektorer har mangel på arbejdskraft, og det ville simpelthen være gift for økonomien, hvis vi på toppen af sådan en højkonjunktur også giver skattelettelser. Så der er ganske enkelt ikke råderum på nuværende tidspunkt."

Men økonomerne siger også, at offentligt forbrug giver mere overophedning i økonomien end skattelettelser, så hvis I havde konverteret offentligt forbrug til skattelettelser, så havde der ikke være så meget overophedning. Men mit spørgsmål var, om I har et ønske om at begrænse væksten i det offentlige forbrug, så der bliver råd til skattelettelser?

"Jamen, jeg vil lige gentage, at vi har gjort fuldstændig, som vi har sagt til vælgerne før valgene, både i 2001 og i 2005, altså, vi har gjort fuldstændig, som vi har sagt. Med hensyn til skat holder vi fast i det, vi også har sagt flere gange og senest gentaget i regeringsprogrammet 2005, nemlig at ja, vi har et ønske om at kunne fortsætte sænkningen af skat på arbejdsindkomst, men det forudsætter altså, at pengene er der. Altså, at der er et råderum, og det løfte står vi selvfølgelig ved. Den dag, hvor der er et råderum, så har vi også til hensigt at sænke skatten på arbejdsindkomst, men der er altså ikke sådan et råderum nu, og ingen kan jo i dag vide, hvornår sådan et råderum opstår. Som jeg før har sagt: Et råderum kan man se, når det er der."

Kilde: