Stop sundhedsformynderiet - det virker ikke ... !

Debatindlæg: - Det er forbløffende at se, hvor ofte den falske påstand fremsættes, at sundhedsformynderi "virker"

Klaus K,

11/09/2014

Debatindlæg: - Det er forbløffende at se, hvor ofte den falske påstand fremsættes, at sundhedsformynderi "virker".

Uden noget bevis hævder sundhedsakademikere igen & igen, at hvis blot regeringen vil angribe danskernes "usunde livsstil" med forbud og høje afgifter, så vil deres sygdomme forsvinde, og de vil leve et langt og godt liv.

Det skete igen i JP 26. august, hvor tre af Danmarks dygtigste sundhedsforskere opfordrede sundhedsminister Nick Hækkerup til at droppe sin plan om årlige lægetjek, og i stedet udsætte de fattigste danskerne for mere sundhedsformynderi for at eliminere den såkaldte "ulighed i sundhed":

Der er meget, vi kan gøre, der virker. Der findes nemlig glimrende metoder til at forlænge livet for kortuddannede danske mænd. Rygning har f.eks. en udtalt social slagside, og rygeforbuddene har haft stor effekt ... 

Andre tiltag kunne være at forhøje prisen på tobak, alkohol, fedt og sukker, sammen med subsidier til sunde varer som frugt og grønt.


JP, 26. august: Et sundhedstjek vil ikke virke


Men dette er forkert, og det ved forskerne udmærket, for både virkeligheden og den videnskabelige evidens viser noget ganske andet. Sandheden er, at der er to klare uafviselige tegn på, at sundhedsformynderi netop ikke virker:

For det første viser samtlige store "intervention trials" - lodtrækningsforsøg med deltagere, der ændrede til en sund livsstil, som blev sammenlignet med deltagere, der fortsatte deres "usunde livsstil" - at der ikke findes nogen sundhedseffekt ved at skifte til en sund livsstil. Ingen effekt whatsoever.

Det lyder måske mærkeligt i manges ører, men alle disse interventionsstudier viser, at "de sunde" ikke fik færre sygdomme, og de døde heller ikke senere end dem, der fortsatte deres egen valgte livsstil. Mange forskere har gjort opmærksom på denne paradoksale fiasko, også Cochrane Centeret.

For det andet har rygeforbud og sundhedsafgifter heller ikke haft den effekt i virkelighedens verden, som forskerne påstår.

Tværtimod har vi i Danmark haft en fordobling i stigningstakten af sygdomsindlæggelser og en tredobling i stigningstakten af såkaldt rygerelaterede sygdomme, siden rygeloven blev indført, og sundhedsformynderiet blev officiel dansk sundhedspolitik i 2007:

Markant mere sygdom i Danmark efter rygelov og sundhedsformynderi


Det er ikke engang overraskende: Rygelovene stigmatiserer rygere over hele Europa og presser dem ud af det offentlige liv med ensomhed og psykiske problemer til følge. Og afgifterne er skadelige, fordi de svækker de fattiges økonomi yderligere, som beskrevet af økonomiprofessor Chr. Bjørnskov.

Det ville også være besynderligt, hvis staten kunne øge befolkningens levetid ved at stigmatisere den. Hvis det var sandt, ville totalitære staters befolkninger leve længere og have bedre økonomi.

Det modsatte er tilfældet: I frie lande, hvor borgerne selv beslutter deres livsstil inklusive deres rygeregler, er man ikke blot rigere – man lever også længere end i totalitære stater.

[ Fra debatindlæg i JP, den 8. september: Stop sundhedsformynderiet ]