Markant mere sygdom i Danmark efter rygelov og sundhedsformynderi

Sygdomsfabrikken: - Fem år med sundhedskampagner, rygeforbud, sundhedsafgifter og politisk livsstilsformynderi har ikke ført til mere sundhed i Dan...

Klaus K,

23/03/2014

Sygdomsfabrikken: - Fem år med sundhedskampagner, rygeforbud, sundhedsafgifter og politisk livsstilsformynderi har ikke ført til mere sundhed i Danmark. Tværtimod er danskerne blevet langt mere syge.

Statens mange formynderiske tiltag for at ændre på danskernes "usunde livsstil" skulle ifølge planen have reduceret sygdom & tøjlet de løsslupne sygehusudgifter. Resultatet må foreløbig siges at være en gedigen fiasko. En fiasko som burde give alle danske sundhedspolitikere røde ører:

Massivt flere sygdomstilfælde og sygehusindlæggelser. Foreløbig merpris for sundhedsvæsenet siden starten på livsstils-formynderiet: Gennemsnitligt 8 milliarder ekstra om året.

* Læs artiklen og se tal & grafer her: Gør sundhedsformynderi danskerne syge?

Siden politikerne med rygeloven i 2007 begyndte at stikke næsen i danskernes livsstil, er antallet af sygehusindlæggelser eksploderet. Det viser de rå tal fra Danmarks Statistik:

I 2012 nåede man op på svimlende 1,33 million årlige sygehusindlæggelser - det var 150.000 flere i forhold til i 2006, svarende til 13% flere. Der er tale om en fordobling i stigningstakten i forhold til den tilsvarende periode før rygeloven.

Paradoks: Røgfrie rum førte til flere ryge-relaterede sygdomme

Ironisk nok er antallet af indlæggelser pga såkaldt "ryge-relaterede" sygdomme steget meget mere end gennemsnittet af sygdomsindlæggelser. Forud for rygeloven hævdede samtlige sundhedseksperter ellers, at de røgfrie rum ville reducere disse sygdomme. Det var en "evidensbaseret" sandhed, hed det.

I dag må man konstatere, at det modsatte er sket: "Ryge-relateret" sygdomsindlæggelse er steget 20% i perioden efter rygeloven, mens gennemsnittet af sygdomme "kun" er steget 13%.

Der er også sket store stigninger i antallet af indlæggelser pga led- og knoglebrud, især i kvinder - dette skyldes ifølge mange praktiserende læger overbelastninger ved overdreven motionsdyrkning, opildnet af diverse motionskampagner og af medieråd fra sundhedseksperter som fx. Bente Klarlund.

Endvidere er antallet af hjerte-kar sygdomme, som har været faldende i mange år, vendt til en stigning i perioden 2006-2012.

Hjerte-kar sygdomme var ellers primært den sygdomstype, der skulle reduceres, da Fogh-regeringen i januar 2008 nedsatte den såkaldte Forebyggelseskommission - til disse ord fra daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K):

- De fleste af os er klar over, at forebyggelse blandt andet handler om bedre kost, mindre rygning og alkohol og så mere motion. 

- Forebyggelse skal have topprioritet i årene fremover. Vi har netop hørt, at antallet af sukkersygepatienter er fordoblet på bare 10 år, og at mere end 300.000 danskere lider af en hjertekarsygdom. Hvis den udvikling fortsætter, kommer de livsstilsrelaterede sygdomme til at æde mere og mere af sundhedsvæsnet.

- Den udvikling skal vi simpelthen have gjort op med. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu kan give startskuddet til forebyggelseskommissionen.

Kilde: Sundhedsministeren, jan 2008Regeringen nedsætter forebyggelseskommission

Fem år senere - efter mange forbud, formaninger, sundhedsafgifter, forebyggelsesprojekter, løftede pegefingre, og skræmmekampagner - kan man konstatere, at planen om at reducere sygdomsudgifter ved hjælp af formynderi ikke har virket efter hensigten. Det "sunde" Danmark er tværtimod blevet en regulær sygdomsfabrik.

Tallene er en totalfiasko for ideen om, at staten skal blande sig i folks livsstil for at forebygge sygdom.

Sygdomsforebyggelse gør raske mennesker syge - og medicinalselskaber glade

Det siger sig selv, at "det er bedre at forebygge end at helbrede", men åbenlyst ikke når det gælder andre folks livsstil, og slet ikke når det foregår ved statslige indgreb i borgernes liv.

Mange sygdomsforebyggende projekter har endvidere den negative effekt, at de gør raske folk syge. Det skyldes, at sundhedskampagner & sygdomsforebyggelse indpoder mange borgere en frygt for at blive syg, som i sig selv fører til sygdom - via den såkaldte nocebo-effekt.

Forebyggelses-industrien brugte 22 millioner på at øge sygefraværet

Egentlig er resultatet ikke overraskende: Teorien om, at folkets livsstil skulle være årsag til helt op imod 40% af sygehusindlæggelserne, som det hævdes, er åbenlyst falsk. Derfor er teorien om, at staten kan reducere udgifter ved hjælp af sundhedsformynderi, naturligvis også falsk.

At disse falske teorier accepteres i sundhedsvæsenet skyldes, at de er udtænkt og spredt som "videnskab" af medicinal-lobbyisterne. Det har de gjort med god grund - medicinalindustrien lever jo af sygdom.

Ved at acceptere livsstils-teorien ignorerer politikerne imidlertid de egentlige årsager til mange af de sygdomme, der hævdes at være "livsstils-relaterede": Luftforurening og industriforurening på arbejdspladserne, samt miljøgifte. Man ignorerer også det store antal sygdomme, som medicinalsektoren selv forårsager med sine egne produkter og behandlinger, samt nocebo-effekten fra sundhedskampagnerne, som kan være dødelig.

Resultatet er med andre ord forudsigeligt: Når staten blindt stoler på "evidensbaseret videnskab", der er finansieret og tilrettelagt af de globale medicinalselskaber, som lider af den store interessekonflikt, at de tjener mere, når der opstår mere sygdom - så bliver resultatet ikke mindre sygdom, men derimod mere sygdom.

Den store elefant i dagligstuen: Rygeloven  

Det er muligt, at en del af den store indlæggelsesstigning siden 2007 også kan have andre årsager end sundhedsformynderi - fx. overdiagnosticering, ændret alderssammensætning og tilflytninger fra udlandet. Hertil kommer den højere arbejdsløshed fra 2009. Men bortset fra høj arbejdsløshed, så fandtes de øvrige forhold også før perioden med sundhedsformynderi - de kan derfor ikke forklare den eksplosion i stigningsraten, der er sket.

Det er imidlertid kendt, at arbejdsløshed kan gøre folk syge. Så måske burde politikerne fjerne nogle af de mange forrykte love og regler, der holder arbejdsløsheden oppe, hvis de vil reducere sygdom - i stedet for at stikke næsen i danskernes livsstil? Det ville klæde dem.

Man kunne fx. starte med at kigge på den store elefant i dagligstuen: Rygeloven. Denne besynderlige lov, som nu på syvende år forbyder en iværksætter at åbne en restaurant hvor rygning er tilladt. Rygeloven ødelægger beviseligt mange tilløb til initiativ, øget forbrug og økonomisk vækst.

Den fører heller ikke til mindre sygdom, som det fremgår. Det ville også være mærkeligt - for rygeloven er også medicinalgiganternes værk.

* Læs hele artiklen med tal & grafer her: Gør sundhedsformynderi danskerne syge?

Kilde: