Ny forskning afslører: Klimamodellerne lider af kæmpe mangler

De seneste 6.000 år har temperaturen på jorden ikke været stabil, men har vist stor variation i perioder på mellem 10 og 200 år. Disse svingninger indgår ikke i klima-modellerne.

Lars Bjørknæs,

27. april 2021

Ny forskning viser, at man skal være meget forsigtig med at stole på de computermodeller, som forudsiger fremtidens klima. Et metastudie har vist, at alle hidtidige forudsigelser om en klimakatastrofe har været forkerte, og eliteforskerne på det fornemme Princeton University i USA har tidligere advaret mod den seneste klimamodel, som overdriver fremtidens temperaturstigninger.

Nu offentliggør et andet af de såkaldte "Ivy Leage"-universiteter i USA, Cornell University, et studie, som oprindeligt er udarbejdet af to tyske forskere fra Heidelberg Universitet. De hedder Beatrice Ellerhof og Kira Rehfeld. Titlen på studiet er "Probing the timescale-dependent stability of local and global surface temperaturs from climate simulations and of the last millennia".

Forskerne har undersøgt temperaturerne på jorden gennem de seneste 6.000 år, og resultatet er langt fra den stabile udvikling, som indgår i computermodellerne om klimaet. Faktisk viser undersøgelsen, at der er tendens til ustabil udvikling af temperaturerne på jordens overflade i perioder på mellem 10 og 200 år.

Ifølge forskerne viser deres resultater klare begrænsninger i forhold til, hvor korrekt temperaturmodellerne kan vise temperaturstatistikker over årtier og helt op til århundreder. Derfor er de også særdeles tilbageholdende i forhold til, at modellerne kan bruges til at vurdere fremtidige klima-riscici.

På almindeligt dansk betyder det, at hvis klimamodellerne får indkodet de korrekte data fra perioden op til industraliseringen, som viser, at temparaturer også har ændret sig betydeligt over tid i tidligere tider, så vil modellerne give et andet resultat og et grundlag for en anderledes vurdering af de fremtidige riscici.