Analyse: Det frie valg af dagtilbud er udfordret i hver fjerde kommune

"Det frie valg er ikke meget værd, hvis det står og samler støv i en lovtekst."
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Jens Asbjørn Bøgen,

07/02/2023

Siden 2005 har danske forældre haft mulighed for at vælge et privat alternativ til de kommunale børnehaver og vuggestuer – f.eks. hvis man som familie foretrækker en bestemt pædagogisk tilgang, en mindre institution eller et særligt fokus på naturen, som mange private dagtilbud har specialiseret sig i.

Men selvom der i dag findes private dagtilbud i de fleste kommuner, kan det i praksis være så godt som umuligt for forældrene at vælge dem til.

En ny analyse fra DI viser nemlig, at der i hver fjerde kommune er mindre end én privat daginstitution pr. 1.000 børn. I gennemsnit har en privat børnehave plads til omtrent 42 børn.

Det er en udfordring for det frie valg, mener Jakob Scharff, der branchedirektør i DI.

”Det frie valg er ikke meget værd, hvis det står og samler støv i en lovtekst, mens forældrene i praksis ikke har mulighed for at vælge et privat alternativ til de kommunale børnehaver og vuggestuer. Tallene understreger, at kommunerne har et stort ansvar for at give plads til et mangfoldigt udbud af både private, selvejende og kommunale tilbud," siger han.

Flere private institutioner kan dække det stigende pasningsbehov

Mange kommuner er nødsaget til at investere i at få bygget nye institutioner, så de har plads til et stigende antal børn.

Analysen viser, at der vil være flere end 30.000 ekstra 0-5-årige i 2030 sammenlignet med i dag. Børnetallet stiger faktisk mest i de kommuner, hvor der i dag er færrest private dagtilbud pr. barn.

Hos DI påpeger man, at kommunerne dermed har mulighed for at slå flere fluer med ét smæk ved at give plads til flere private institutioner.

"Kommunerne mangler både hænder og økonomi, og deres udfordringer bliver kun sværere i takt med at børnetallet stiger frem mod 2030. I den situation er det helt oplagt at række ud til private aktører, så vi kan samarbejde om at imødekomme pasningsbehovet og om at rekruttere dygtige pædagogiske medarbejdere – særligt når vi kan se, at børnetallet stiger mest i de kommuner, hvor der i dag er færrest private daginstitutioner," siger Jakob Scharff.

Omtrent halvdelen af landets kommuner vil opleve en vækst i antallet af 0-5-årige på mere end 10 procent frem mod 2030.

De private børnehaver og vuggestuer står uden for det kommunale system og har friere rammer og bedre muligheder for at tilbyde et differentieret tilbud end de kommunale og selvejende institutioner på driftsoverenskomst.

Det betyder også, at kommunerne ikke skal finansiere anlægsudgifterne. Det er særligt aktuelt i den nuværende situation, hvor kommunerne skal spare massivt pga. en reduktion i anlægsrammen.

Du kan læse hele DI's analyse ved at klikke her.