EU åbner for øget statsstøtte til grønne virksomheder - men det er en dårlig idé, mener CEPOS

Det er EU-kommissionen, der foreslår at lempe på de strikse regler for statsstøtte.
Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. Foto: Jakob Melgaard
Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. Foto: Jakob Melgaard

Jens Asbjørn Bøgen,

01/02/2023

Hvis grønne virksomheder også fremadrettet skal skyde op rundt om i EU, så kræver det en midlertidig lempelse af reglerne for statsstøtte.

Det mener EU-Kommissionen, som blandt andet vil gøre det både enklere og hurtigere for grønne virksomheder at få for eksempel byggetilladelser i Europa.

For hvis der ikke bliver kastet nogle skattekroner efter europæiske solcellefirmaer, vindmølleproducenter og andre vedvarende energiprojekter, ja, så bliver Europa sejlet agterud i det grønne kapløb.

Ikke mindst amerikanerne er en trussel i det globale kapløb om at blive førende inden for den grønne omstilling.

CEPOS råber vagt i gevær

EU-landenes stats- og regeringschefer skal diskutere det nye udspil, når de i næste uge mødes til topmøde i Bruxelles, men allerede nu advarer tænketanken CEPOS mod forslaget.

Analysechef i CEPOS, Otto Brøns-Petersen, mener ligefrem, at en lempelse af statsstøttereglerne vil svække europæisk økonomi og eskalere en transatlantisk konflikt i en tid, hvor Vesten generelt er udfordret af blandt andre Kina og Rusland.

Derfor opfordrer han også de danske politikere til at afvise nye udvidelser af de, ifølge ham, allerede lempelige regler for støtte til grøn energi.

"Statsstøtte forvrider investeringerne, og sænker produktiviteten og velstanden. Mange EU-lande er i forvejen plaget af massive offentlige gældsproblemer, som også udgør en økonomisk trussel og ikke giver plads til flere udgifter. I gennemsnit har EU-landene halvanden gange så stor gæld, som EU-traktaten tillader. Det gavner ikke EU at gentage den fejl, USA har begået med mere statsstøtte og overbelastede statsfinanser,” forklarer han.

Stram reglerne i stedet

EU-landene giver i forvejen næsten 80 milliarder euro (knap 600 milliarder kroner) i løbende statsstøtte til blandt andet grøn energi, og Otto Brøns-Petersen påpeger, at netop statsstøttereglerne allerede er blevet lempet flere gange de senere år.

I stedet mener han, at man bør gå den helt modsatte vej og stramme reglerne.

"Grøn omstilling drives mest omkostningseffektivt af afgifter og kvotesystemet, som giver en ensartet tilskyndelse til at nedbringe brugen af fossile brændsler. Subsidier sikrer derimod ikke lavere drivhusgasudledninger," siger han.

Han understreger, at det er udmærket, at EU vil lempe reguleringer, som kan hæmme kommercielt bæredygtige investeringer i grøn energi, men det må ikke blive et skalkskjul for yderligere støtte.