Licens-Lars vil have undskyldning fra DR og Kenneth Plummer

Lars Kragh Andersen har igennem længere tid ført sin kamp imod medielicensen og DR via facebookgruppen ”Støt Lars’ kamp mod DR Licens” og senere i ...

Slettet bruger,

22/02/2010

Lars Kragh Andersen har igennem længere tid ført sin kamp imod medielicensen og DR via facebookgruppen ”Støt Lars’ kamp mod DR Licens” og senere i 2.0 versionen.

Lars’ kamp og de her anvendte metoder blev i januar for meget for DR, som valgte at anmode Facebook om at lukke gruppen. Da 2.0 versionen opstod, fortsatte kampen naturligvis.
Men DR’s fremgangsmåde i denne sag gik ikke ubemærket hen og det fik blandt andet Anders Samuelsen fra Liberal Alliance til at stille tre § 20 spørgsmål til Folketinget.
Dette fik DR til at fremsende en redegørelse til Folketingets medieordførere, af denne fremgik det blandt andet:
”…Siden drives af en person som efter eget udsagn har sendt mindst 50 mails til DRs medarbejdere for ”at være så irriterende, at de til sidst giver op”. Personen har endvidere ringet til DR-medarbejdere private telefonnumre og virket truende i denne kontakt…”

Udover DRs ageren i hele sagen, er det disse injurier som Lars Kragh Andersen nu jagter en undskyldning for. I et brev til DR’s bestyrelse skriver han:

”…I redegørelsen til Folketinget lægges der som sagt vægt på, at jeg angiveligt har foretaget telefoniske trusler, og dette opfatter jeg som værende en af DRs argumenter for at anmode Facebook om at lukke gruppen trods det faktum, at gruppen på intet tidspunkt har truet nogen eller opfordret til at true nogen ansat ved DR. At jeg angiveligt har truet telefonisk (hvilket er usandt) har altså ingen som helst tilknytning til aktiviteterne på Facebook. Denne begrundelse og argumentation finder jeg derfor meget tyndbenet, krænkende og tenderende til grundlovsstridig.

Ved at foranledige gruppen slettet har man defacto afskåret ca. 18000 medlemmer fra at ytre sig kritisk om medielicensen og DR, hvilket er i strid med snart sagt alle vestlige principper om retsstaters ageren over for deres borgere…”

Med henvisning til redegørelsen og en tidligere artikel her på 180grader.dk, fortsætter han:

”… I ovenstående beskyldes jeg igen for at have udøvet telefoniske trusler imod medarbejdere hos DR, hvilket strider imod sandheden, da jeg ikke på noget tidspunkt har haft telefonisk kontakt med personer hos DR – hverken på arbejde eller i deres fritid. Desuden vil Generaldirektøren ikke konkretisere hvad jeg skulle have sagt og gjort.

På baggrund af ovenstående betragter jeg Generaldirektør Kenneth Plummers udtalelser  som stærkt injuerende og i strid med straffelovens bestemmelser om injurier og æreskrænkelser.
Jeg indrømmer blankt, at jeg er stærk modstander af medielicensen, og at jeg bedriver civil ulydighed og politisk aktivisme over for DR, men jeg vil ikke finde mig i at blive løjet om – heller ikke af DR’s generaldirektør.

Jeg forventer derfor en skriftlig undskyldning fra Generaldirektør Kenneth Plummer, der bedes dementere, at jeg telefonisk har truet DRs medarbejdere, og jeg forventer ligeledes, at Folketingets medieordførere bliver delagtiggjort i denne undskyldning.

Endvidere finder jeg hele Kenneth Plummers håndtering af affæren dybt uproffessionel og uheldig, da han på en gang blåstempler DRs defacto-censur af elektroniske medier og endvidere udtaler sig usandt i interviews og i redegørelser til landets parlament…”

Det er derfor nu op til Kenneth Plummer, om han vil stå ved sine udtalelser eller om han og DR vil give Lars Kragh Andersen den undskyldning, som han forlanger.

I mellemtiden kan generaldirektøren og resten af DR se modstanden imod medielicensen vokse, i skrivende stund er facebookgruppen næsten oppe på 51.000 medlemmer. Modstanden vil dog være mere synlig for alle i DR Byen lørdag d. 6. marts, hvor Lars har arrangeret en demonstration imod medielicensen, som starter ved DR’s domicil.


Hele brevet til DR’s bestyrelse kan læses her.

Kilde: