EU-sundhedskommissær fældet af korruptionsanklage fra svensk tobaksselskab

Korruption i EU-toppen: - EU's sundhedskommissær, John Dalli fra Malta, har med øjeblikkelig virkning trukket sig fra sin post, efter at være bleve...

Klaus K,

17. oktober 2012

Korruption i EU-toppen: - EU's sundhedskommissær, John Dalli fra Malta, har med øjeblikkelig virkning trukket sig fra sin post, efter at være blevet anklaget for korruption af det svenske snus-tobaksselskab, Swedish Match.

Anklagen blev indleveret til EU-kommissionen i maj 2012 og er siden blevet undersøgt af EU's interne anti-svindel kontor, OLAF. Undersøgelsen bekræfter anklagen og fik tirsdag John Dalli til at trække sig fra kommissionen.

Ifølge anklagen fik Swedish Match i maj en henvendelse fra en maltesisk politiker, som tilbød tobaksselskabet at få løsnet EU's kommende forbud mod røgfri tobak - snus - i det nye EU-tobaksdirektiv til gengæld for en økonomisk fordel.

Dette økonomiske arrangement var ifølge malteseren muligt pga hans direkte forbindelse til sin landsmand, sundhedskommissær John Dalli.

OBS - nyt: Anti-rygelobby om EU-korruptionssag: Det er en "Big Tobacco" fælde!

I EU er snus kun tilladt i Sverige pga af en undtagelse, som svenskerne betingede sig, da de indtrådte i EU i 1995. En ophævning af forbuddet mod snus i resten af EU ville være en fordel for Swedish Match, da selskabet sælger røgfri tobak i Sverige og udenfor EU, bl.a. i USA.

Men i stedet for at indgå i forhandlinger med malteseren, klagede Swedish Match straks til EU-kommissionen over korruptionstilbuddet. Det fremgår, at selskabet blev tilbudt "at købe sig fri" af EU’s snus-forbud. 

”Han kom til et møde her og fremlagde et forslag” siger Patrik Hildingsson fra Swedish Match.

”Han sagde: Vi kan løse jeres problemer imod en sum penge. Det var bemærkelsesværdigt. Det eksisterer ikke i vores DNA eller kultur at acceptere sådan noget,” siger han til Aftonbladet.

- Hvor mange penge drejede det sig om? 

”Det vil jeg ikke sige. Men det havde ikke spillet nogen rolle. Vi valgte at anmelde korruptionsforsøget til EU-kommissionen i stedet,” siger Hildingsson.

Medicinal korruption bag nyt EU-tobaksdirektiv

John Dalli benægter selv at have afgivet korruptionstilbuddet. Men ifølge de svenske aviser er hans pludselige afgang netop et bevis på, at han har været involveret. Flere svenske politikere siger ligeud, at korruptionen i EU-sundhedskommissionen er bekymrende:

”Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Dalli vælger at gå, for det er et tydeligt bevis på, at han har kendt til dette. Jeg er nervøs over at se, at korruptionen går hele vejen op i EU-toppen,” siger EU-parlamentariker Christofer Fjellner fra Moderaterne til Aftonbladet.

De problemer, som malteseren ville løse for Swedish Match, var virkningerne af EU’s kommende tobaksdirektiv 2014, som John Dalli var den øverste ansvarlige for indtil tirsdag.

Swedish Match kæmper sammen med den svenske regering en hård kamp for, at snus skal være tilladt i hele EU med argumentet, at det røgfrie snustobak er et uskadeligt tobaksalternativ i forhold til cigaretter. Ifølge den svenske regering er 15% af de svenske rygere holdt op med at ryge, fordi de har kunnet bruge snus.

Dette er imidlertid ikke EU-kommissionens plan. Ifølge en lækket version af 2014-direktivet har EU flere nye forbudsplaner for tobakken. Direktivet beskrives som EU-skrækkatalog for tobakskoncerner  af den tyske avis Die Welt

Direktiv-udkastet indholder bl.a. et forbud mod E-cigaretter og en række nye indskrænkninger i fremstilling og salg af almindelige cigaretter - samt forbud mod al slags snus i resten af EU udenfor Sverige.

EU-udkastet fik i september den danske regering til at bøje sig og love EU at afstå fra den traditionelle danske ret til salg af løs snus i Danmark. Et dansk forbud mod snus vil blive udstedt fra 2013, har regeringen lydigt meddelt. 

Salg af nikotin udover i rygeprodukter vil ifølge direktivudkastet kun blive tilladt i EU for medicinalindustriens produkter Nicorette, Nicotinell mv. og alle de øvrige produkter fra medicinalgiganterne Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis og Johnson & Johnson.

Medicinalgiganter køber sig til nikotin-monopol 

Det nye tobaksdirektiv ligner med andre ord til forveksling medicinalindustriens ønsker: EU’s 110 millioner rygere vil fortsat kunne ryge cigaretter, mens medicinalindustrien vil få monopol på at handle andre nikotin-produkter for at få dem til at holde op.

Dette scenarie er i 100% modstrid med resultaterne af den offentlige høring EU-kommissionen afholdt i 2011, hvor EU’s borgere, regeringer og organisationer blev spurgt om deres mening om det nye tobaksdirektiv.

Resultatet var et massivt nej til flere restriktioner.  EU modtog 85.000 svar, hvoraf 82% ønskede stop for nye reguleringer på tobaksområdet og forbuddet mod snus ophævet i EU.

Kun medicinalindustrien og en del af sundhedsorganisationerne ønskede flere forbud. Alligevel meddelte John Dalli den svenske regering, at EU-kommissionen allerede havde bestemt sig for fortsat snus-forbud i EU.

Som det tidligere er fremgået her på 180grader, har medicinalgiganterne med rund hånd spredt million-bevillinger ud til læger & eksperter i USA for at få dem til at anbefale myndighederne at forbyde alle andre nikotin-produkter end medicinalgiganternes egne.

Sådan foregår det også i EU: En af de organisationer, der anbefaler EU at forbyde E-cigaretter og snus er European Respiratory Society, ERS og deres underorganisation Smokefree Partnership.

Ifølge den amerikanske rygestoplæge Michael Siegel findes der ingen sundhedsmæssige grunde til at anbefale forbud mod snus og E-cigaretter. Og samtidig har ERS ”et bonanza af finansielle interessekonflikter med medicinalindustrien”, som han skriver.

Læs også:  Læger & eksperter kræver E-cigaret forbud: Fik million-gaver af Pfizer & Glaxo