DRs Facebook-sag: Carina Christensen svarer på Anders Samuelsens spørgsmål

Kulturminister Carina Christensen har besvaret Anders Samuelsens §20-spørgsmål vedrørende DRs lukning af Facebook-gruppen 'Støt Lars' kamp mod DR-l...

Ikke angivet Ikke angivet,

06/02/2010

Kulturminister Carina Christensen har besvaret Anders Samuelsens §20-spørgsmål vedrørende
DRs lukning af Facebook-gruppen 'Støt Lars' kamp mod DR-licens'.

Facebook-gruppen er genopstået med over 45.000 medlemmer og kan findes her.
Den oprindelige gruppe havde knap 18.000 medlemmer.

På Ekstra Bladets Nationen har sagen på nuværende tidspunkt 2.179 støtter.

Desværre kan Carina Christensens svar bedst betegnes som en omgang tom snak:


Anders Samuelsens spørgsmål: (S956)
Hvordan forholder ministeren sig til Danmarks Radios rolle i lukningen af Facebook-gruppen »Støt Lars' kamp mod DR licens«?
Carina Christensens svar:
DRs bestyrelse er DRs øverste ledelse, mens DRs generaldirektør varetager den dagligeadministrative og økonomiske ledelse af DR. Jeg kan derfor som kulturminister ikke blande mig i DRs driftsmæssige dispositioner. Uden at gå ind i den konkrete sag, som spørgsmålet vedrører, vil jeg gerne understrege, at jeg finder det afgørende, at der er adgang for alle til at tilkendegive en eventuel uenighed om forhold vedrørende DRs virksomhed, herunder opkrævning af licensen. Det er min forståelse, at DR har samme grundsynspunkt.

Anders Samuelsens spørgsmål:
(S957)
Vil ministeren tage forholdsregler for at sikre, at Danmarks Radio blander sig uden om aktiviteter på Facebook?
Carina Christensens svar:
Jeg tillader mig at henvise til mit svar på det af spørgeren samtidigt stillede spørgsmål nr. S 956. Af dette svar fremgår bl.a., at DRs bestyrelse er DRs øverste ledelse, mens DRs generaldirektør varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR, og at jeg derfor som kulturminister ikke kan blande mig i DRs driftsmæssige dispositioner.

Anders Samuelsens spørgsmål: (S958)
Mener ministeren, at retten til at forhindre demokratiske processer indgår i Danmarks Radios public service-forpligtelser?
Carina Christensens svar:
Dette er ikke et spørgsmål, som er reguleret i DRs public service-forpligtelser. DRs public service-forpligtelser er fastsat i DRs public service-kontrakt for perioden 2007-2010. Disse forpligtelser vedrører de opgaver, som DR forventes at opfylde som led i public service-virksomheden. Kontrakten udstikker således rammerne for DRs udbudaf programmer og tjenester. Den omfatter ikke øvrige forhold vedrørende DRs virksomhed.

Kilde: