DR-advokat: Jeg bad om at få Facebook-side lukket

Facebook har slettet gruppen "Støt Lars' kamp mod DR Licens" uden yderligere forklaring

Ole Birk Olesen,

22. januar 2010

Facebook har slettet gruppen "Støt Lars' kamp mod DR Licens" uden yderligere forklaring. Gruppen havde 18.000 medlemmer, som fulgte Lars Kragh Andersens kamp mod at betale licens til Danmarks Radio.

Baggrunden for lukningen af siden er en henvendelse fra Danmarks Radio, fortæller DR's egen advokat, Peter Skov.

"Det er mig, der har taget kontakt til Facebook," siger Peter Skov til 180Grader.dk

Hvorfor?
"Fordi Lars Andersen på sin Facebook-side både opfordrede til, at man skulle unddrage sig licens, og til at man skulle iværksætte handlinger, som kunne skade DR. Han opfordrede til, at man skulle sætte en masse medarbejdere i DR i sving med arbejde uden nogen grund, og det er ulovligt og ansvarspådragende."

I henhold til hvilken lov er det ulovligt?
"Det handler ikke om nogen lov, men om en retsgrundsætning om culpøse handlinger, d.v.s. at man foretager sig handlinger, der er i strid med alment anerkendte adfærdsmønstre, som man kalder det i det juridiske sprog. Gør man det, så kan man pådrage sig erstatningsansvar for de udgifter, som det påfører os, og vi vil ikke bringe os i en situation, hvor 50 medarbejdere skal løbe rundt og arbejde med ting, som alene er sat i værk som et billigt påfund fra hans side. Vi synes heller ikke, at han skal komme ud i den situation, at han pådrager sig et erstatningsansvar."

Brugte Lars Andersen og hans følgere da meget af jeres tid?
"Det har vi ikke undersøgt, men jeg kan se, at han meget detaljeret skriver, hvordan man kan gøre det. F.eks. instruerer han folk i, at de hver gang skal rette henvendelse til en ny medarbejder, når de skal have kontakt med DR for at hindre, at den nye medarbejder ved noget om sagen. Han skriver også, at man skal bede om aktindsigt, selvom man overhovedet ikke har brug for aktindsigt - bare for at sætte folk i sving. Og det er jo ting, der er meget ressourcekrævende."

Så du tog kontakt til Facebook. Hvordan reagerede man der?
"Jeg skrev til dem den 8. december, men jeg har ikke hørt fra dem. Jeg vidste ikke selv, at siden var blevet lukket, før du kontaktede os."

Nu har Lars Andersen så bare lavet en ny Facebook-gruppe ...
"Ja, men hvis der står det samme, så må vi jo bede Facebook om at lukke den også."

Kan I ikke bare tage det fra den humoristiske side? Som sådan en art happening?
"Jo, det kunne vi sådan set godt gøre, men hvis det faktisk lykkes for ham at sætte en masse mennesker i sving, og det bliver et problem, så skal vi måske svare på henvendelser fra andre medier, der vil vide, hvorfor vi ikke har sørget for, at licensbetalerne ikke kom til at hænge på den udgift. Og så synes jeg, at vi har et forklaringsproblem," siger DR-advokat Peter Skov.